קורס ייחודי – "ממונה איכות סביבה" – 15.12.2021

מצ"ב הזמנה לקורס ייחודי שעורך ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה בנושא: "ממונה איכות סביבה"

מועד פתיחת הקורס: יום רביעי – 15 בדצמבר 2021, 5 מפגשים שבועיים.

הקורס יערך בכיתת ההדרכה בבניין ביה"ס, רח' חיים לבנון 26, תל-אביב.

קהל יעד : עובדי מפעלים, חברות תשתיות וחברות תעשייתיות אשר מנהלים תחום סביבתי אחד או יותר ועובדים אשר נדרשים להתמודד עם דרישות רגולציה סביבתית

מטרת הקורס : להכיר את עולם הרגולציה הסביבתית דרך המשקפיים של ממונה איכות סביבה ובתוך כך לספק כלים לנהל את כלל הממשקים הסביבתיים איתם הוא מתמודד כגון הכנת בקשה להיתר רעלים, הזמנת דיגומי ארובה או שפכים, ביצוע סקרי קרקע, הכנת מענה לפניות מצד הרגולטור, ביצוע תחקיר לאחר אירוע חומרים מסוכנים ועוד…