קורס כלכלת אנרגיה – הווה ועתיד 2023 – 17.10.2023

שלום רב,

מצ"ב הזמנה לקורס:   כלכלת אנרגיה – הווה ועתיד 2023

שיערך בימי שלישי, החל מה- 17 באוקטובר 2023, 5 מפגשים שבועיים, במרכז ההדרכה בבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה.

מטרת הקורס:

המעבר מדלקים פוסיליים (דלקים שבעת בעירתם מייצרים גזי חממה בצורת דו תחמוצת הפחמן) לאנרגיה נקייה יותר במטרה להגיע ליעד של ניטרליות פליטת פחמן עד 2050 , מחייב תקופת מעבר הדרגתי ע"י שימוש בטכנולוגיות חדשות לפרקי זמן המוגדרים ע"י הממשלה ומשתנים מעת לעת.

מקורות הנפט הגולמי והגז הטבעי פזורים בכל רחבי כדור הארץ וההרכב שונה ממקור למקור וכולל תרכובות שונות ויש צורך לבחור את הסוגים המתאימים על מנת לייצר דלקים ידידותיים יותר.

הצגת נושאים הרלוונטיים לכלכלת אנרגיה משלב אספקת הנפט הגולמי לישראל, הטיפול בו, זיקוקו, ייצור מוצרי נפט מתאימים ועד הולכתו ואחסונו בהתאם לצרכי משק האנרגיה הישראלי.

שווקי האנרגיה בארץ ובעולם והקניית כלים וגישות כלכליות לניהול יעיל של שוק האנרגיה. המסחר בנפט וגז טבעי מהווה כיום פעילות כלכלית מרכזית בשווקים הבינלאומיים בכלל והוא מושפע בעיקר משינויים גיאופוליטיים. ישראל התברכה בגז טבעי אשר תרם תרומה משמעותית מאד לכלכלת ישראל ולהפחתת מזהמים בהשוואה לשימוש בדלקים שמקורם בנפט גולמי או שימוש בפחם.

הקורס יתמקד בהיבטים הכלכליים של הסחר בנפט ובמוצריו, גז טבעי , ואנרגיות המשמשות כתחליף לדלקים קונבנציונליים וייתן כלים להבנה מעמיקה יותר של התנהלות עתידית של משק האנרגיה בעולם ובישראל.

קהל היעד:

הקורס מיועד לאנשי המקצוע בחברות בתחום האנרגיה – סמנכ"לי סחר, שיווק, כספים, ורכש, אנליסטים- בבתי השקעות, בנקים, וחברות ביטוח, נציגי עסקים וחברות בתחומי אנרגיה שונים, ייעוץ ועוד…