הזמנה לקורס כלכלת אנרגיה - הווה ועתיד 2024 - 1.1.24