קורס מקוון – השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות – מחזור 14 – 12.7.2021

שלום רב,

לאור הביקוש בכוונתנו לפתוח מחזור נוסף, קורס השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות  – מחזור 14 שיפתח ב- 12 ביולי 2021, בימי שני, מפגשים שבועיים.

ביה"ס פועל בהתאם להנחיות משרד הבריאות בחודשי הקורס וככל והמצב יאפשר נקיים את הקורס בכיתת ההדרכה (פיזי) אחרת יתקיים הקורס באמצעות ה- ZOOM, באישור משרד העבודה לערוך את הקורס באמצעים מקוונים בהתאם להנחיות המפורטות בהזמנה.

כל ההנחיות לקיום הקורס באמצעים מקוונים מופיעים בעמוד האחרון של ההזמנה והן מחייבות את ביה"ס והמשתתף כאחד. וכמו כן אנחנו נדאג לעדכן אתכם בסמוך למועד הקורס ולשלוח לינקים להרצאות יומיים לפני כל מפגש.

מצ"ב תכנית הכוללת מפגש נוסף בהתאם לדרישות.

והכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות במועד הקורס כמו כן נציין שבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה ומכללת פזגז עומדים בתו בסגול.

ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה והמכללה הטכנית לאנרגיה ובטיחות בבעלות חברת פזגז בע"מ עורך השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות, בסיום הקורס ידרשו המשתתפים לעמוד בבחינה.

הקורס מיועד גם למעוניינים בהעשרת הידע בתחום הגז הטבעי ללא צורך בבחינה.

ההשתתפות בקורס תזכה ב- 6 ימי כשירות לממוני בטיחות.