- השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות - מחזור 14_ -