קורס מקוון – קורס הכשרת אחראי רעלים – מחזור 7 – 19.4.2021

שלום רב,

לאור הביקוש ואישור משרד העבודה לערוך את הקורס באמצעים מקוונים בהתאם להנחיות המפורטות בהזמנה החלטנו לערוך את הקורס באמצעות ה- ZOOM.

כל ההנחיות לקיום הקורס באמצעים מקוונים מופיעים בעמוד האחרון של ההזמנה והן מחייבות את ביה"ס והמשתתף כאחד.

אנחנו נדאג לעדכן אתכם בסמוך למועד הקורס ולשלוח לינקים להרצאות יומיים לפני כל מפגש.

מצ"ב לנוחיותכם תכנית + טופס הרשמה.

שימו לב, הקורס כולל 4 מפגשים.

קורס הכשרת אחראי רעלים יפתח ב-  19 באפריל 2021, בימי שני, למשך 4 מפגשים והכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות במועד הקורס כמו כן נציין שבית הספר למדעי הנפט והאנרגיה עומד בתו בסגול.

מטרת הקורס

להכשיר אחראי רעלים בחברות ובמפעלים כך שיהיה בידם את הידע הנדרש והכלים הבסיסיים לביצוע תפקידם.

הקורס יזכה את המשתתף ב- 3 ימי כשירות לממוני בטיחות.

קהל היעד

בעלי תפקיד במפעל המוגדרים, או שיוגדרו כ- "אחראי רעלים", עובדים אשר עוסקים ברגולציה סביבתית בתחום החומרים המסוכנים ועובדים בעלי ממשקים בתחומי חומרים מסוכנים (רכש, מחסן, ניהול פנקסי רעלים).

מועדי הקורס : 19.4.21, 26.4.21, 3.5.21, 10.5.21

הקורס כולל : אוגדן הכולל את החומר הנלמד + ספר "נפט ומוצריו" שהוציא המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה.