הזמנה לקורס הכשרת אחראי רעלים באופן מקוון שיערך ב 19.4