קורס נושאים נבחרים בשמנים וחומרי סיכה – 12.11.2019

רצ"ב הזמנה לקורס נושאים נבחרים בשמנים וחומרי סיכה –  שיפתח ב- 12 בנובמבר 2019.

 הקורס כולל 4 מפגשים שבועיים, בימי ג', היקף הקורס 24 שעות לימוד.

הקורס יתקיים במרכז ההדרכה, בניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה, רח' חיים לבנון 26, תל-אביב.

מטרת הקורס לתת מענה ראוי לשאלות הבסיסיות של מפעילים, משתמשים ואנשים המצויים והפועלים בעולם הנפט בתחום הסיכה והבלאי.