קורס רגולציה במשק החשמל הישראלי – 20.12.017

קורס רגולציה במשק החשמל הישראלי

תאריך התחלה: 20 בדצמבר 2017
5 מפגשים שבועיים.

הקורס יחל ב- 20 בדצמבר 2017, למשך 5 מפגשים שבועיים (בימי רביעי), בין השעות 8:30  – 14:00

ויערך במרכז ההדרכה, בניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה, רחוב חיים לבנון 26, רמת-אביב.

משק החשמל הישראלי עובר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. היצרנות הפרטית הפכה לחלק אינטגרלי ומשפיע בפעילות משק החשמל. שיקולי עלות והשינויים הטכנולוגיים מעבירים את מרכז הכובד לצרכן הפרטי ולייצור מבוזר. האנרגיה הסולארית הפכה לתחרותית לייצור קונבנציונאלי. יחד עם זאת, הפעילות במשק החשמל הישראלי מתנהלת ותתנהל בחוסר ודאות כל עוד לא תבוצע הרפורמה ויוכרע עתידה של חברת החשמל ומבנה המשק העתידי.

מטרת הקורס לספק סקירת עומק של הרגולציה במשק החשמל הישראלי ולהקנות  כלים יישומיים להבנה וניתוח של הרגולציה הקיימת. הקורס יבחן את השינויים המתרחשים והצפויים להתרחש במשק החשמל בעת הנוכחית.

ההרצאות יינתנו על ידי גורמי מפתח ברגולציה הישראלית ובמשק החשמל. במסגרת הקורס נבחן בין היתר את הנושאים הבאים: משק החשמל הישראלי לאן? מבנה הרגולציה במשק החשמל – בעקבות השינוי; מדיניות ורגולציה במקטעי הייצור, הולכה, חלוקה והספקת חשמל; חברת החשמל – מונופול בדרך לאן?; יזמות פרטית; הצרכן במשק החשמל;  התייעלות אנרגטית; חשמל מבוזר – עידן המיקרו-גריד.