קורס רגולציה במשק החשמל לקראת עידן חדש – 2.5.2023

שלום רב,

לאור הביקוש למחזור נוסף, מצ"ב פרסום וטופס הרשמה לקורס בנושא: רגולציה במשק החשמל לקראת עידן חדש

 מצ"ב תכנית.

הקורס יחל ב- 2 במאי 2023, למשך 5 מפגשים שבועיים (בימי שלישי), בין השעות 8:00  – 14:00.

הקורס יתקיים במרכז ההדרכה, בניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה, רחוב חיים לבנון 26, רמת-אביב.

הקורס יספק סקירת עומק של הרגולציה במשק החשמל הישראלי ויקנה כלים יישומיים להבנה וניתוח של הרגולציה הקיימת.

הקורס יבחן את השינויים המתרחשים והצפויים להתרחש במשק החשמל בעת הנוכחית ובמבט צופה פני עתיד.