קורס רגולציה במשק החשמל לקראת עידן חדש – 21.12.22

שלום רב,

לאור הביקוש למחזור נוסף, מצ"ב הזמנה לקורס בנושא: רגולציה במשק החשמל לקראת עידן חדש

הקורס יחל ב- 21 בדצמבר 2022, למשך 4 מפגשים שבועיים (בימי רביעי), בין השעות 8:00  – 14:00 בערך

הקורס יתקיים במרכז ההדרכה, בניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה, רחוב חיים לבנון 26, רמת-אביב.

הקורס יספק סקירת עומק של הרגולציה במשק החשמל הישראלי ויקנה כלים יישומיים להבנה וניתוח של הרגולציה הקיימת.

הקורס יבחן את השינויים המתרחשים והצפויים להתרחש במשק החשמל בעת הנוכחית ובמבט צופה פני עתיד.

מספר המקומות מוגבל