הזמנה לקורס שימושים והרכבים של דלקים פוסיליים וגז טבעי - 27.4.2020