קורס שימושים והרכבים של דלקים פוסיליים וגז טבעי – 11.1.22

שלום רב,

מצ"ב הזמנה לקורס בנושא: "שימושים והרכבים של דלקים פוסיליים וגז טבעי".

הקורס יפתח ב- 11 בינואר 2022, למשך 6 מפגשים, בימי שלישי, ויתקיים במרכז ההדרכה, בניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה, רח' חיים לבנון 26, תל-אביב.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות במועד הקורס.

רקע על הקורס:

מקורות הנפט הגולמי והגז הטבעי פזורים בכל רחבי כדור הארץ וההרכב שונה ממקור למקור וכולל תרכובות שונות.

הקורס יתמקד בטכנולוגיה של הנפט והגז הטבעי, משלב אספקת הנפט הגולמי לישראל, הטיפול בו, זיקוקו, מוצרי הנפט ועד הולכתו ואחסונו בראיית משק האנרגיה הישראלי.

עלות הקורס כוללת:

השתתפות בהרצאות, קלסר תקצירי הרצאות, ספר "נפט ומוצריו" וספר "גז טבעי", כיבוד קל ותעודה.