קורס שימושים והרכבים של דלקים פוסיליים וגז טבעי - 11.1.22