קורס שמנים – 7.3.2017

קורס שמנים – 7.3.2017

 

שימוש תקין וחופשי מתקלות של כלי רכב, אניות, מטוסים, מכונות עיבוד, מדחסים ציוד הידראולי ועוד כהנה וכהנה מחייב ידע רב בנושא שמנים וסיכה, שימוש מושכל בשמנים למיניהם וידיעה בסיסית בענייני ונושאי אחזקה, מעקב אחר איכות השמן שבשימוש ואחר תקינותו של הציוד.

כל פריט וכל פעולה בעולם שלנו קשורה בדרך כזו או אחרת בעניינים של סיכה ובלאי וקורס זה נועד לתת מענה ראוי לשאלות הבסיסיות של מפעילים, של משתמשים ושל אנשים המצויים והפועלים בעולם הנפט ו/או בסמוך לו.

המרצים בקורס: ד"ר ערן רכס ומר סת סומר.

מחלקת הדרכה

בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה

טל.  073-2546520 | פקס. 03-6427033