רגולציה במשק החשמל – לקראת עידן חדש – 21.5.19

משק החשמל הישראלי נמצא בעידן של שינויים דרמטיים. הרפורמה במשק החשמל יצאה לדרך ותהליך הפרטת תחנת הכוח של חברת החשמל בעיצומו. מנהל המערכת עושה צעדים ראשונים כשחקן עצמאי. שוק היזמות הפרטית במקטע הייצור משקף השקעות פוטנציאליות של עשרות מיליארדי שקלים בעשור הקרוב. שיקולי עלות ושינויים טכנולוגיים מעבירים את מרכז הכובד לצרכן הפרטי ולייצור מבוזר והאנרגיה הסולארית הפכה לתחרותית לייצור קונבנציונאלי.

במסגרת הקורס נבחן בין היתר את הנושאים הבאים: משמעות הרפורמה למשק החשמל, תפקידו של מנהל המערכת, שיקולים בעבודת הרגולטור, מדיניות ורגולציה במקטעי הייצור, הולכה, חלוקה והספקת חשמל; חברת החשמל – מבט לעתיד; יזמות פרטית; הצרכן במשק החשמל; התייעלות אנרגטית; חשמל מבוזר – המשק העתידי

תאריך התחלה: 21.5.19
מס' מפגשים שבועיים: 4