קורס "רישוי עסקים" – זכויות עסקים והפחתת הנטל הרגולטורי – 4.10.2021

מצ"ב הזמנה לקורס ייחודי שעורך המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה בשיתוף עם משרד טלבי גולדרט  בנושא: "רישוי עסקים – זכויות עסקים והפחתת הנטל הרגולטורי"

מועד פתיחת הקורס: יום שני – 4 באוקטובר 2021, 10 מפגשים שבועיים בזום (פרט למפגש הראשון והאחרון)

שני המפגשים הפרונטליים יערכו בכיתת ההדרכה בבניין ביה"ס, רח' חיים לבנון 26, תל-אביב

המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה בשיתוף עם משרד עורכות דין טלבי גולדרט מזמין אותך להשתתף בהשתלמות עומק ברישוי עסקים בדגש על תחומי האנרגיה, גפ"מ ודלק

קצת על הקורס:

הקורס מעניק כלים לזיהוי בעיות נפוצות בתחומי רישוי עסקים ותכנון ובניה. הוא מסייע לקדם תהליכים במינימום זמן, עלות ובירוקרטיה, תוך הכרת הדרישות, הרפורמות, ההקלות והחוק בצורה יסודית ומעמיקה. משתתפי הקורס ירכשו את הכלים לניהול שיח אפקטיבי עם הרשות והגורמים המאשרים לזירוז הליכי הוצאת רישיון או ביטול דרישה שאינה בסמכות.

כ-30% מבקשות לרישיון עסק נדחות או מתעכבות בשל סוגיות תכנון ובניה. במסגרת הקורס נשים את הדגש על תחום התכנון והבנייה, השפעתו על הליכי רישיון העסק, קבלת היתרים ושינויי חקיקה.

מרצי הקורס יתייחסו להשלכות של הפרות דיני תכנון ובניה ודיני רישוי עסקים בעסק, לרבות פעולות אכיפה (צוווי סגירה והריסה, כתבי אישום ועוד) וילמדו כיצד להתמודד עם מצבים אלו ולהקטין נזקים

קהל היעד ומטרת הקורס:

הקורס מיועד למנהלי העסקים בישראל, לבעלי תפקידים בחברות, מנהלי מחלקות רישוי עסקים, אנשי רשויות מקומיות ופקידי ממשל, מנהלי לוגיסטיקה, ייזום, תכנון ורישוי, מנהלי תפעול ונדל"ן, יועצים משפטיים וסמנכ"לי כספים בחברות אנרגיה.