שריינו ביומנים – כנס בנושא: השפעות ודרכי התמודדות של זיהום בקרקע ומים – 22.11.2024

שלום רב,

הכנס השנתי בנושא: השפעות ודרכי התמודדות של זיהום בקרקע ומים.

שריינו ביומנים – יתקיים ביום שלישי, 12.11.2024, מלון דן אכדיה, רחוב רמת ים 122, הרצליה פיתוח.

הכנס שנערך ביוזמת המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה יעסוק באתגרים הנצבים בפני הרגולטורים והתעשייה לטיפול בקרקעות מזוהמות ומי תהום.

קהל יעד:

הכנס מיועד למנהלים, סמנכ"לים ואנשי מקצוע בתעשייה, יועצים סביבתיים ומומחים בתחום איכות הסביבה וטיפול בקרקעות מזוהמות ובמי תהום

וכן לקהל רחב יותר של אנשי אקדמיה, מהנדסים, ארגונים סביבתיים, נציגי עסקים וחברות בתחום אנרגיה שונים, בנייה, ייעוץ ועוד.

מצ"ב Save the Date

בברכה,

סימה בן גור

מחלקת הדרכה

בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה

טל.  073-2546520 | פקס. 03-6427033

www.energy.org.il