שריינו ביומנכם – הכנס השנתי תחזיות במשק האנרגיה – 3.1.2023

שלום רב,

מצ"ב Save The Date לכנס השנתי, שריינו ביומנכם:

הכנס השנתי – תחזיות במשק האנרגיה יתקיים השנה ב- 3 בינואר 2023, באקספו ת"א, גני התערוכה.

נשמח לראותכם…

בברכה,

המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

טל.  03-6414271  |  פקס.  03-6427033

www.energy.org.il