תכנית מעודכנת – נותרו מקומות בודדים לוועידה הלאומית לאנרגיה 2023 – 13.3.2023

שלום רב,

הנכם מוזמנים לוועידה הלאומית לאנרגיה 2023 – בסימן עתיד משק האנרגיה.

מצ"ב פרסום לוועידה  שתערך ביום שני, 13 במרץ 2023, מלון הילטון ת"א, בשעות 8:00 – 16:00.

על הפרק – בטחון אנרגטי, תשתיות ואתגרים לצמיחה:

√            אתגרי משק החשמל – ביטחון אנרגטי, תחרות, הולכה וסביבה.

√            האנרגיה כקטר להובלת התחבורה, התשתיות ומקורות האנרגיה העתידיים.

√            שיח מנהלים אזורי: הישגים, אתגרים והזדמנויות במשק הגז.

√            ממשלה חדשה – אתגרים ומשימות לצמיחת כלכלת ישראל.

נשמח לראותכם בין המשתתפים.

בברכה,

מחלקת הדרכה

המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

טל.  073-2546520 | פקס. 03-6427033