קורס למפקחי עבודה להקמה ותחזוקה במתקנים

קורס ייעודי עבור מפקחי עבודה להקמה ותחזוקה

 

בשנים האחרונות, חסרים מפקחי עבודה בעלי ניסיון וידע בהקמה ותחזוקת מתקנים וקווי צנרת ארציים ופנים מפעליים במשק האנרגיה והפטרוכימיה. נוסף על כך, רמת הידע של המפקחים בענף היא נמוכה מהנדרש וזאת ללא קשר להשכלתם האקדמית הפורמלית.

ההשתתפות בקורס תזכה בשלושה ימי כשירות לממונה בטיחות.

בוגרי הקורס יועסקו בתפקידי פיקוח ותנאי הסף להעסקתם יהיה עמידתם בהכשרה המבוקשת.

סה"כ שעות הקורס: 51 שעות.

מאפייני הקורס: נדרשת נוכחות של 80%.

הקורס יפתח ב- 9 במאי 2017, 8 מפגשים שבועיים, ימי שלישי, 8:00 – 16:00, הקורס יתקיים במרכז ההדרכה, בניין ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה, רחוב חיים לבנון 26, ת"א