יום עיון בנושא: הגנה קתודית במערכות דלק – 15.11.2017

יום עיון בנושא: הגנה קתודית במערכות דלק

[/fusion_title][fusion_text]

כמדי שנה עורך ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה יום רענון בנושא הגנה קתודית שמטרתו להציג טכנולוגיות חדישות / דרישות רגולטוריות חדשות או עדכון קיימות / התפתחויות שאירעו במשק ולהן השלכה משמעותית בתחום על תשתיות ומתקנים קיימים במשק האנרגיה.

ביום עיון זה ניתנה סקירה רחבה, בין היתר בנושאים שלהלן:

עדכון לעניין תקנות ודרישות המשרד להגנת הסביבה מפי הרגולטור, ד"ר אריה פיסטינר

עקרונות תהליכי קורוזיה וסוגי קורוזיה – הצגת פרמטרים ומודלים בסיסיים בתהליכי קורוזיה. שיקולים תרמו-דינמיים ושיקולים קינטיים. סוגי קורוזיה נפוצים. קורוזיה של תשתיות בקרבת מתח גבוה.

עקרונות הגנה קתודית, יישומים ושיטות, השפעות פרוייקט חשמול רכבת ישראל על תשתיות ומתקנים קיימים והמלצות לקראת הפעלת רכבת ישראל.

מצגות מיום העיון