IMO 2020 – השמש עולה במזרח

האנליסטים של 'אס אנד פי גלובל פלאטס' בוחנים את האתגרים וההזדמנויות הניצבים בפני בתי הזיקוק באסיה לקראת המעבר של ארגון הספנות הבינלאומי לתקני דלק ימי דלי גופרית ב-2020

תעשיית הזיקוק עומדת בפני שינוי משמעותי במבנה הביקוש של דלקים ימיים, ובתי זיקוק בונים תכניות כדי להתמודד עם השינוי בביקוש למוצר עם כניסתן לתוקף של התקנות החדשות של ארגון הספנות הבינלאומי ((IMO ב-2020.

התוצאה הראשונית תהיה הוצאה מהמחזור של כשלושה מיליון חביות ליום של מזוט עתיר גופרית ((HSFO במגזר הדלק הימי בעולם. את הכמות הזאת צריך יהיה להחליף במזוט דל גופרית ((LSFO, סולר ימי ((MGO ותערובות שונות דלות גופרית של סולר ומשקע.

כדי לבצע שינויים אלה, יידרשו צעדים יקרים יחסית עד שתעשיית הזיקוק תגיע לאיזון מחדש של מוצריה. 'אס אנד פי גלובל פלאטס' צופה שהשינוי בספציפיקציה יגרום להשפעה נרחבת על מרווחי המחיר של מוצרי הנפט ב-2020.

היקף הפיצוח של תזקיקים תיכוניים (מוצרי נפט מזוקקים בצפיפות בינונית כמו מזוט קל וקרוסין) צפוי לעלות. היקף הפיצוח של מזוט עתיר גופרית ( (HSFOצפוי לרדת והמחירים המוחלטים של מזוט עתיר גופרית עלולים לרדת לרמה נמוכה לקראת סוף 2019, מה שיעודד שימוש גובר בהם לצורך ייצור חשמל.

למרות כל האתגרים הללו, אסיה אמורה להרוויח מהתקנות החדשות של ארגון הספנות הבינלאומי יותר מאזורים אחרים וזאת בגלל עודפי הסולר שלה וכן לאור מדד המורכבות של בתי הזיקוק שלה, שהוא יחסית גבוה. בתי הזיקוק ממשיכים להשתבח, מה שמאפשר להם להשיג תשואות גבוהות יותר ממוצרים קלים יותר וללא גופרית. נקודת הזינוק שלהם פשוט טובה יותר.

למרות כל האתגרים הללו, אסיה אמורה להרוויח מהתקנות החדשות של ארגון הספנות הבינלאומי יותר מאזורים אחרים וזאת בגלל עודפי הסולר שלה וכן לאור מדד המורכבות של בתי הזיקוק שלה, שהוא יחסית גבוה

גם לסין ולהודו עמדה טובה יחסית, בזכות שיעורים גבוהים של התהליך להפקת קוקס (תהליך של זיקוק הפחם) ופיצוח מימני מול כושר זיקוק נפט גולמי. יפן היא מפיקה וצרכנית חשובה של מזוט דל גופרית באסיה וקוריאה הדרומית היא יצואנית חשובה של סולר. שתיהן עומדות להרוויח מכושר הפיצוח הגבוה שלהן.

השינוי במפרט הדלק הימי של ארגון הספנות הבינלאומי ב-2020 יהיה האירוע המטלטל ביותר שיפגע בסקטור הזיקוק בעשורים הבאים, כאשר בתי הזיקוק של אסיה נערכים לכך ועושים מאמצים משותפים לספק דלקים שעמדו בתקנות. אך עודפי הסולר הגדלים של אסיה יסייעו להקל את השינוי.

 

איך נערכים בענף?

ב-2020, סינגפור תהיה עדיין יבואנית של מזוט עתיר גופרית נטו, כי האניות שבהן מותקנים הסולקנים ימשיכו לצרוך את הדלק הזה, אך רוב הביקוש שלה יעבור למזוט בעל תכולת גופרית של 0.5 אחוז וסולר ימי, שייצרו אתגרים חדשים לשרשראות האספקה.

השינויים צפויים להועיל לבתי הזיקוק באסיה, שזמן רב נשענים על סולר, וספקי הדלק הימי הגדולים וסין מפתחים אופציות אספקה עבור מזוט דל גופרית. רשות הנמלים והים של סינגפור (MPA) פועלת בשיתוף עם בעלי עניין להבטיח זמינות מספקת של מזוט העומד בתקנות בנמל שלה לפני 2020.

 

שדרוג בתי זיקוק

מאז שנת 2000, בתי זיקוק באסיה הגדילו משמעותית את כושר הזיקוק והשביחו את יכולותיהם. למעשה, בשנים האחרונות נוסף באזור כושר המרה (או פיצוח) באופן מהיר יותר מאשר יחידות לזיקוק נפט גולמי ((CDUs. יחס ההמרה של הודו – או הכמות של כושר פיצוח מורכב יותר, כמו פצחן קטליטי של נוזלים ((FCC, פצחן קטליטי של משקע נפט גולמי (RCC), פצחן מימני (HCU), או כושר קיוק ביחס לכושר של יחידה לזיקוק נפט גולמי – הביאו לשיפור בקרב רוב בתי הזיקוק באסיה. היבשת צפויה להגיע השנה לשיא חדש אחרי סדרה של עבודות השבחה שנועדו להכין את בתי הזיקוק לקראת הצגה פומבית ראשונה כלל ארצית של תקן  ) Bharat VIתקן פליטה מכלי תחבורה שלב 6) באפריל 2020, החל על בנזין וסולר ומחייב הגבלה של הגופרית ל- 10   ppm (10חלקיקים למיליון) המקביל לתקן הפליטה יורו 6 האירופי.

אבל יחס ההמרה (יחס הפיצוח לכושר זיקוק נפט גולמי) של סין עדיין עומד בראש, למרות שקצב ההשבחה הואט במהלך השנים האחרונות. סין יישמה את תקן 6 הלאומי עם רמות גופרית של 10 ppm (מקביל ליורו 6) בינואר 2019.

ביפן השתפר יחס ההמרה הודות לסגירה של יחידות לזיקוק נפט גולמי כחלק מפקודת בית הזיקוק של משרד הכלכלה, המסחר והתעשייה (METI). יפן מתקדמת בהכנות שלה ויש לה כמות משמעותית של מתקנים לסילוק גופרית, שנבנו במקור בעיקר לצורך ייצור מזוט דל גופרית לייצור חשמל. שיעור ההמרה של קוריאה הדרומית גדל גם הוא בשנים האחרונות הודות לשדרוג.

 

בנוסף, בתי הזיקוק באסיה הוסיפו כמות משמעותית של כושר טיפול מימני או סילוק גופרית כדי לעמוד ביעדי הממשלה למפרטי מוצר הדוקים יותר. היחס של כושר סילוק גופרית ליחידת זיקוק נפט גולמי השתפר משמעותית בשנים האחרונות, ויגדל עוד בשנה זאת. שיעורי פיצוח וסילוק גופרית גבוהים יותר באזור יאפשרו לבתי זיקוק להשיג יותר גמישות ביחס לבחירות שלהם בסוגים שונים של נפט גולמי, ויותר מזוט יוכל להיות מומר לתזקיקים קלים יותר ובעלי ערך. בתי זיקוק אסייאתיים נמצאים כיום בעמדה טובה יותר לביצוע שינויים כדי לעמוד במפרטי הדלק הימי של 2020.

מאז שנת 2000, בתי זיקוק באסיה הגדילו משמעותית את כושר הזיקוק והשביחו את יכולותיהם. למעשה, בשנים האחרונות נוסף באזור כושר המרה (או פיצוח) באופן מהיר יותר מאשר יחידות לזיקוק נפט גולמי (CDUs)