אוגוסט 2023

גם מחיר הנפט וגם שער הדולר במגמת עלייה, מה שמזניק את מחירי האנרגיה במשק בכ- 2.5% כאשר מדד האנרגיה לחודש אוגוסט 2023 מטפס ל-96.8 נקודות וזאת למרות ההנחה המוגדלת במס הבלו המוטל על בנזין לתחבורה.

בחודש יולי 2023, זינק מחיר הנפט בכ-13% מ-75 דולר לחבית ל-85 דולר, מה שגרר אחריו התייקרויות במחירי התזקיקים בעולם, כאשר הבנזין והסולר נסקו בכ-18-19% בערכים דולריים ואילו המזוט עלה אף הוא בכ-10%, הכול בערכים דולריים.

בנוסף להתייקרות במחירי התזקיקים חל פיחות של אחוז אחד בערך השקל ולכן ההתייקרות במחירי התזקיקים בערכים שקליים הייתה גבוהה יותר, והגיעה כמעט ל-20%.

בשל עלייה זו, חתם שר האוצר על הגדלת ההנחה במס הבלו לכ-89 אגורות לליטר (לעומת הנחה של 42 אגורות לליטר בחודש הקודם), כך שבסופו של דבר למרות עלייה של 20% במחיר תזקיק הבנזין עצמו, ההנחה קיזזה את הרוב המכריע של ההתייקרות במחיר הבנזין לצרכן ומחירו עלה באגורה אחת בלבד והוא עומד על 6.86 ₪ לליטר. חשוב להדגיש כי אלמלא אותה הנחה מחיר הבנזין היה צפוי לעמוד על 7.33 ₪ לליטר.

                                                 

בכל הקשור לתזקיקים ומוצרי אנרגיה אחרים שאין בהם הנחה בבלו, למשל: סולר, דלק למטוסים, מזוט וגם גז טבעי לתעשייה נרשמה התייקרות של 8-12%, כאשר את ההתייקרות מוביל החודש גז הבישול אשר עלה כ- 20% וזאת לאחר תקופה של ירידות חדות.

 

 

 

 

העובדה שהעלייה במחיר תזקיק הבנזין התקזזה כמעט במלואה עם העלאת ההנחה על הבלו, מעידה פעם נוספת כי מאז המשבר באוקראינה והתנודתיות במחירי הנפט, קביעת מס הבלו משמשת כיום ככלי בידי משרד האוצר לוויסות מחיר הדלק על מנת להיאבק בלחצים האינפלציוניים. על אף השמירה על יציבות במחיר הדלק חשוב לזכור כי ההנחה המשמעותית במס צפויה להביא להפסד הכנסות ממסים אשר צפוי לעמוד על כ- 230 מיליון ₪ בחודש ולהגדיל עוד יותר את הגירעון בהכנסות הממשלה ממסים.

 

בכל הקשור בסל הוצאות של משקי הבית על אנרגיה, היציבות במחיר הדלק לתחבורה ומחיר החשמל שמרה על יציבות הסל – חשמל, דלק וגז בישול וגם בתחילת אוגוסט 2023 הוא עומד על 1,880 ₪ לחודש. אלמלא ההנחה על הבלו, סל הוצאות האנרגיה למשקי בית היה מזנק ל-1980 ₪, מאה שקלים יותר מההוצאה כיום. בשל ההנחה בבלו שיעור המיסים מתוך כלל הוצאות האנרגיה של משקי הבית (בלו על בנזין ומע"מ על דלקים וחשמל) ירד לרמה של 42%.