אוקטובר 2023

משרד האוצר ממשיך להפחית את גובה הבלו על בנזין כדי לשמור על מחיר קבוע לצרכן, אבל הקפיצה במחיר הנפט והמשך ההתחזקות בשער הדולר מעלים את מחירי האנרגיה במשק בכ- 1.3%+ ומדד האנרגיה לחודש אוקטובר 2023 מטפס ל 98.7 נקודות,  המדד הגבוה ביותר מאז נובמבר 2014.

 

 

העלייה במחירי האנרגיה במשק נובעת מקפיצה של 12% במחיר הנפט ל-95 דולר לחבית, שגררה עלייה של 6-10% במחירי המזוט באזור אגן מזרח הים התיכון ועלייה של 5% במחיר הסולר. דווקא מחיר הבנזין שמר על יציבות וירד בכ- 1% בממוצע, הכול בערכים דולריים.
מצד שני נמשכת מגמת ההיחלשות של השקל לעומת הדולר ושער הדולר עלה בכ- 1% מה שתרם לעלייה נוספת במחירי התזקיקים בשוק המקומי.

 

 

 

כתוצאה מעליות והתייקרויות אלה, מדד האנרגיה רשם עלייה של 1.3% לרמה של 98.7 נקודות ומחירי האנרגיה הכוללים במשק הם הגבוהים ביותר זה תשע שנים, מאז נובמבר 2024 וזאת על אף שמשרד האוצר המשיך את תוקף מתן ההנחה במס הבלו לכ- 99 אג' לליטר, מהלך שעלותו לתקציב המדינה נאמדת בכ- 182 מלש"ח לחודש ונועד למתן את לחצי האינפלציה במשק.

בשל אותה הנחה במס הבלו, מחיר הבנזין לחודש אוקטובר 2023 נותר יציב וקבוע על 6.94 ₪ לליטר, ואלמלא אותה הנחה היה צפוי לעמוד על קרוב ל- 8 ₪ לליטר.

 

ההשפעה של העלייה בשער הדולר על מחיר הדלק היא משמעותית, ולפי ניתוח המכון עולה כי אלמלא העלייה בשער הדולר מחיר הדלק (אם שער הדולר היה נשאר על 3.44 ₪ לדולר כפי שהיה בתחילת פברואר) מחירו היה צפוי להיות נמוך יותר בכ- 35 אגורות.

 

 

 

 

 

כדאי לשים לב שההנחה במחיר הבנזין לתחבורה והיציבות במחיר החשמל ממתנים את ההתייקרויות בסל הוצאות האנרגיה עבור משקי הבית הפרטיים הכוללים הוצאות חשמל, דלק וגז בישול אשר גם במהלך חודש אוקטובר 2023 יעמדו על רמה של 1,900 ₪ לחודש.
במילים אחרות, ממשלת ישראל בוחרת בשלב זה לרסן את העלייה במחיר הבנזין למשקי הבית תוך ספיגת העלויות על תקציב המדינה, כאשר עיקר הנטל על העלייה במחירי האנרגיה נופלת על מגזר התעשייה, החשמל והתובלה אשר צורכים דלקים אחרים, דוגמת סולר, מזוט וגז טבעי שמחיריהם רושמים עליות משמעותיות בתקופה האחרונה.