דצמבר 2023

חרף המלחמה ומצב החירום ולמרות המתיחות בשווקים, מחירי האנרגיה במשק דווקא ירדו החודש. ירידה במחיר הנפט בעולם וכן התחזקות השקל לעומת הדולר הובילו לכך שבסופו של דבר מדד האנרגיה לחודש דצמבר 2023 יורד בשלושה אחוזים בקירוב ומגיע ל-95.9 נקודות, בדומה לרמתו ביולי-אוגוסט האחרונים.

 

 

 

  • מחירי האנרגיה ירדו החודש בעיקר בשל ירידה של כשבעה אחוזים במחיר הנפט, שעמד בתחילת נובמבר על 86 דולר לחבית וכיום עומד על 80 דולר לחבית, מה שגרר אחריו ירידה במחירי כל תזקיקי הדלקים באגן מזרח הים התיכון.

בנוסף גם הדלקים רשמו ירידה נוספת בגלל התחזקות השקל בכ- 9% לעומת הדולר וירידה של שער הדולר ל-3.70 ₪ בשל המלחמה.

בסופו של דבר, מחירי הגפ"מ, הסולר והדלק למטוסים רשמו ירידה של 6-8 אחוזים ואילו המזוט והגז הטבעי רשמו ירידה גבוהה אף יותר של 15%.

  • למרות הירידות במחירי האנרגיה מחיר הבנזין נותר קבוע ויעמוד על 6.94 ₪ לליטר וזאת בשל הפחתת גובה ההנחה במס בלו, הפחתה שהתאפשרה בעקבות הירידה במחיר התזקיק עצמו.

מחירי הבנזין ירדו וזה אפשר להפחית ולמתן את גובה ההנחה במס על בנזין לרמה של 40 אג' לליטר, וזאת לעומת 70 אג' לליטר בחודש נובמבר ו- 99 אג' לליטר בחודש אוקטובר. יחד עם זאת, גובה ההנחה אושרה רק עד חצות הלילה שבין ה- 21-22 בדצמבר וזאת בשל מיצוי התקציב שנקבע לשנת 2023 להפחתות מחיר הדלק.

על פי ההערכות עלות ההפחתה מוערכת באובדן הכנסות לקופת המדינה בהיקף של כ- 85 מיליון שקל בחודש דצמבר, וסה"כ כ- 2 מיליארד ₪ בכל שנת 2023.

  • אלמלא איתור מקור תקציבי אחר עד לשבוע האחרון של חודש דצמבר, מחיר הדלק צפוי לקפוץ לרמה של 7.34 ₪ לליטר.

 

 

  • אחרי שבחודשים האחרונים משרד האוצר סבסד את מחיר הדלק בגלל התחזקות שער הדולר, ירידה של תשעה אחוזים בשער הדולר אפשרה להפחית את הסבסוד. אלמלא אותה ירידה היה מחיר הדלק צפוי להיות גבוה יותר בכ- 25 אגורות.

  • בניתוח שנתי ניתן לראות כי חרף האי יציבות הכלכלית והציבורית ששררה בישראל בשנה האחרונה, דווקא סל מחירי האנרגיה של משקי הבית (הכולל הוצאות על בנזין לתחבורה, חשמל וגז בישול) שומר על רמה קבועה בשלב זה, מה שמסייע למשקי הבית לשמור על יציבות גם בתקופות סוערות אלה.