יולי 2023

מדד האנרגיה ממשיך לשמור על יציבות ועומד על 94.5 נקודות גם במהלך חודש יולי. היציבות נשמרת בעיקר לאור השינויים שמבצע משרד האוצר בגובה ההנחה על הבלו המוטל על הדלק אשר נועד למעשה לפצות על השינויים במחיר הדלק עצמו.

מחיר הנפט בעולם נשאר יציב ועומד על כ-75 דולר לחבית ובשל כך במחירי התזקיקים היו שינויים קלים בלבד בערכים דולריים, כאשר הסולר והמזוט רשמו עלייה של כ- 2-4% ואילו הבנזין לתחבורה רשם ירידה של קרוב ל- 2%-. לשינויים אלה נוספה גם ירידה של 1.5%- בשער הדולר מה שגרם שמחירי התזקיקים בערכים שקליים שמרו על יציבות, כאשר מחיר הבנזין עצמו (מחיר החומר) ירד בכ- 3%-.

יחד עם זאת, לאור ירידה זו במחיר הבנזין לתחבורה, בחר שר האוצר להפחית את ההנחה בבלו על בנזין ולהעמידה על 41.5 אג' בלבד (לעומת הנחה של 49 אג' לליטר בחודש הקודם), כך שבסופו של דבר למרות הירידה במחיר הבנזין עצמו, הרי שהפחתת ההנחה העלתה את מחיר הבנזין לצרכן ושמרה על מחירו בדיוק כמו בחודש הקודם לרמה של 6.85 ₪ לליטר (התייקרות של 4 אג' לליטר).

לעומת זאת, מחיר הגפ"מ ממשיך לרדת בעולם וזאת בעיקר לאור ירידה בביקושים התקופתיים, ואילו מחיר המזוט והגז טבעי לתעשייה רושמים עלייה קלה של 1.5%.

בסופו של דבר, השינויים הקלים במחירי התזקיקים בעולם לצד הירידה בשער הדולר וביטול חלק מההנחה במס הבלו הביאו לכך שכלל מחירי האנרגיה במשק יישארו יציבים גם במהלך חודש יולי 2023.

 

 

 

מחיר הבנזין כאמור אמנם נותר קבוע על רמה של 6.85 ₪ לליטר, אולם מחיר התזקיק עצמו דווקא היה אמור להביא לירידה של כ-8 אג' לליטר, אבל הוא התקזז עם הפחתה מקבילה בהנחה במס הבלו, אשר משמשת כיום יותר את הממשלה ככלי בידי משרד האוצר לוויסות מחיר הדלק והמאבק בלחצים האינפלציוניים. ההנחה בבלו עומדת על 38 אג' לליטר עד סוף יולי, אחרי שעמדה על 54 אג' לליטר ביוני, 49 אג' לליטר במאי ו-58 אג' לליטר באפריל.

על אף השמירה על יציבות במחיר הדלק חשוב לזכור כי מדובר בהפסד הכנסות ממסים אשר צפוי לעמוד על כ- 75 מיליון ₪ בחודש מה שצפוי להגדיל את הגירעון בהכנסות הממשלה ממסים.

 

 

היציבות במחירי הדלק לתחבורה ומחיר החשמל גררו אף הם יציבות בסל הוצאות האנרגיה של משקי הבית על חשמל, דלק וגז בישול אשר ממשיך לעמוד גם בתחילת יולי 2023 על סך 1,873 ₪ לחודש.

למרות ההנחה בבלו עדיין כ- 47% מתוך כלל ההוצאה הינה כתוצאה מתשלומי מס (בלו על בנזין ומע"מ על דלקים וחשמל).