יולי 2024

אחרי שבחודש שעבר ירדו מחירי האנרגיה בארץ, מגמת העלייה חוזרת ומדד האנרגיה עולה ב- 1.85% ל-98.7 נקודות ולמעשה מקזז את כל הירידה מהחודש שעבר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחירי האנרגיה עולים משתי סיבות: מחיר הנפט עלה ב-3.5 אחוזים מ-80 דולר לחבית לרמה של 82.8 דולר לחבית. הסיבה השנייה היא עלייה נוספת של 1.65% בשער הדולר מ-3.69 ₪ ל- 3.75 ₪ לדולר.

עליות מצטברות אלו – הן של מחירי התזקיקים והן של שער הדולר – הביאו לעלייה ממוצעת של קרוב ל- 4% במחירי הדלקים במשק בערכים שקליים, כאשר את עיקר העלייה מובילים מחירי המזוט, גז הבישול והגז הטבעי לתעשייה, שרושמים קפיצה של קרוב ל- 15%, בעוד שמחיר הסולר והקרוסין לתעופה רושמים עליות של כ- 2.7% בממוצע.

מחיר הבנזין לתחבורה באגן מזרח הים התיכון דווקא רשם ירידה קלה של 0.1% בערכים דולריים, אבל לאור התחזקות שער הדולר רשם עלייה של כמחצית האחוז בערכים שקליים. בסופו של דבר, כאמור, מחיר הדלק עלה בארבע אגורות לליטר בגלל שער הדולר ועומד כיום על 7.56 ₪ לליטר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העליות במחירי הבנזין וגז הבישול הביאו להתייקרות קלה בסל מחירי האנרגיה של משקי הבית והוא עלה בחודש בכ-13 ₪ למשק בית לרמה של 2,041 ₪ בחודש.