יוני 2023

מדד האנרגיה לחודש יוני 2023 רושם ירידה של קרוב לאחוז ועומד על 94.5 נקודות וזאת בעיקר לאור הירידה במחיר הנפט והדלקים בעולם וכן בזכות המשך הפחתת הבלו על הדלק שמגלמת הנחה של כחצי שקל לליטר דלק.

אמנם מחיר הנפט רשם ירידה משמעותית של כ- 6-7% במהלך החודש האחרון וגרר אחריו גם הוזלה בתזקיקי הנפט בעולם, בשיעור של שנע בין 3-5%- אבל בכל הקשור לסולר ומזוט והוזלה של 1%- במחיר הבנזין, ירידות אלו לא באו לידי ביטוי במלואן עבור המשק הישראלי וזאת בשל התחזקות של 2.5% בשער הדולר אשר קיזזה חלק ניכר מהירידות.

בכל הקשור למחיר הבנזין לתחבורה, בחר שר האוצר פעם נוספת להשאיר את תוקף ההנחה ולהעמידה על 49 אג' לליטר, כך שבסופו של דבר למרות הירידה במחיר הבנזין בעולם, ולמרות שלא בוטלה הפחתת המס, שער הדולר הוא זה שדחף לעלייה של כחצי אחוז במחיר הבנזין לתחבורה לצרכן, שעומד כעת על 6.85 ₪ לליטר (התייקרות של 4 אג' לליטר).

מחיר הגפ"מ, לעומת זאת, רשם ירידה משמעותית, מחיר המזוט ירד בכ- 2.5%- על אף עדכון קל במס הבלו המוטל עליו, וירידה בשיעור דומה חלה גם במחיר הגז הטבעי לתעשייה, כאשר מחירי הסולר והדלק הסילוני רשמו ירידה של כחצי אחוז כל אחד. בסופו של דבר, ירידות אלה הביאו לירידה של קרוב לאחוז במדד האנרגיה, המשקלל כאמור את כלל מחירי מוצרי האנרגיה במשק.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחיר הבנזין כאמור עלה בכ- 4 אג' לליטר וזאת בעיקר לאור ההתחזקות בשער הדולר. בערכים דולריים מחיר הבנזין דווקא ירד בכ- 1% אבל לאור התחזקות בשער הדולר המחיר הסופי לצרכן עלה בחצי אחוז. עוד חשוב להדגיש כי המשך ההנחה במס הבלו על שער הדולר נותר כלי בידי משרד האוצר לשמור על מחיר הדלק כיחסית קבוע וזאת משום שהדלק הוא תשומה מרכזית במשק ועל ידי כך מסייע להילחם באינפלציה. ללא הפחתה במס הבלו, מחיר הבנזין היה עולה בכ- 49 אג' לליטר ועומד על 7.34 ₪ לליטר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העלייה הקלה במחיר הדלק לעומת היציבות במחיר החשמל הביאו לעלייה קלה של כשליש האחוז בסל הוצאות האנרגיה של משקי הבית על חשמל, דלק וגז בישול והוא עומד כעת על 1,875 ₪ לחודש, כאשר חרף אותה הנחה בבלו עדיין כ- 47% מתוך כלל ההוצאה הינה כתוצאה מתשלומי מס (בלו על בנזין ומע"מ על דלקים וחשמל).