יוני 2024

לראשונה מתחילת 2024 ואחרי חמישה חודשים של התייקרויות במחירי האנרגיה במשק, מחירי האנרגיה בישראל מתמתנים מעט והמדד יורד בשני אחוזים. יחד עם זאת, על אף הירידות חשוב לזכור, כי עדיין מדובר ברמה הגבוהה בכ- 1.5% מרמת המחירים ששררה בתחילת השנה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הירידה במחירי האנרגיה במשק נובעת משילוב של ירידה במחיר הנפט מ- 85 דולר לחבית ל- 81 דולר לחבית, מה שגרר ירידה של בין חמישה לתשעה אחוזים במחירים של תזקיקי הנפט באגן מזרח הים התיכון. סיבה נוספת היא ירידה של 3.25% בשער הדולר.

ירידות מצטברות אלו – הן של מחירי התזקיקים והן של שער הדולר – הביאו לירידה ממוצעת של כ-ארבעה אחוזים במחירי הדלקים במשק בערכים שקליים, כאשר את עיקר הירידה מובילים מחירי המזוט, גז בישול וגז טבעי לתעשייה, אשר רושמים ירידה של כעשרה אחוזים, בעוד שמחיר הבנזין לתחבורה רושם ירידה של 5% ומחירי הסולר והדלק למטוסים רושמים ירידה של בין 2-3%, הכול בערכים שקליים.

הירידות במחיר הבנזין במזרח אגן הים התיכון בצירוף הירידה בשער הדולר, התגלגלו גם לציבור כאשר מחיר הבנזין ירד בשיעור ניכר – לראשונה מאז תחילת השנה – ירידה של 38 אג' לליטר ועמד על 7.52 ₪ לליטר. למרות הכול, צריך לזכור שמחיר הבנזין עדיין גבוה מאוד, 58 אג' לליטר יותר ממחירו בסוף שנת 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ירידות אלה במחירי האנרגיה הקלו במעט גם על יוקר המחייה החודש וסל מחירי האנרגיה של משקי הבית רשם אף הוא – לראשונה מאז תחילת השנה – ירידה של כ- 80 ₪ לחודש בממוצע לרמה של 2,028 ₪ בחודש, בדומה לרמת המחירים של מרץ 2024, ואולם עדיין מדובר ב- 130 ₪ יותר מסל המחירים שנרשם בישראל בסוף שנת 2023.