ינואר 2024

השנה החלה אמנם עם ביטול ההנחה במס הבלו על בנזין לתחבורה, אבל שנת 2024 נפתחת דווקא בירידה קלה במחירי האנרגיה במשק. הן בגלל ירידה במחירי התזקיקים באגן הים התיכון והן בגלל היחלשות הדולר, כך שבסופו של דבר מדד האנרגיה יורד בשליש האחוז לרמה של 95.6 נקודות.

מניתוח הנתונים לאורך השנה עולה, שבמהלך 2023 מדד האנרגיה היה יציב יחסית והוא רשם ירידה מצטברת של כשלושה אחוז בלבד, כאשר רכיב הדלקים ירד בשיעור דומה בממוצע בעוד שרכיב החשמל ירד בכ- 4%. רכיב הגז הטבעי לתעשייה התייקר השנה בכ- 6%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כאמור, מחירי האנרגיה בחודש הקרוב יורדים במעט ומשתי סיבות עיקריות. ראשית, ירידה של כ- 4% במחיר הנפט מרמה של 80 דולר לחבית ל-77 דולר לחבית. ירידה זו הורידה בשיעור דומה את מחירי התזקיקים באגן מזרח הים התיכון. הסיבה השנייה נעוצה בהיחלשות של קרוב ל- 2.5% בשער הדולר לעומת השקל לרמה של 3.6 שקלים, אשר תרמה לירידה במחירי האנרגיה במשק במונחים שקליים.

אבל בישראל פעל כוח נגדי למגמה זו משום שמחיר הבנזין לתחבורה עלה ב-28 אג' לליטר, אחרי שפקע התוקף של ההנחה במס הבלו, הנחה שהייתה נהוגה במהלך שנת 2023.
תוקפה של ההנחה פג ובממשלה החליטו שלא להאריכו בגלל הפגיעה המתמשכת בהכנסות המדינה ב-2023. לפי חישוב שערך היועץ הכלכלי של מכון האנרגיה, הפגיעה מסתכמת בשני מיליארד שקלים, סכום שמורכב מהפחתה ישירה של כ- 1.65 מיליארד ₪ בגביית מס בלו על בנזין וכן מהפחתה עקיפה של כ- 300 מלש"ח בהכנסות ממע"מ על מכירת בנזין.
חשוב להדגיש כי אלמלא פקיעת ההנחה, מחיר הבנזין היה יורד בכ- 2% וכתוצאה מכך מדד האנרגיה היה אמור לרדת בשיעור גדול יותר.
בסופו של דבר ביטול ההנחה על מס הבלו שמוטל על בנזין לתחבורה הקפיץ את מחיר הבנזין ל- 7.22 שקלים לליטר, המחיר הגבוה ביותר מאז הרבעון השני של שנת 2022, גם אז מחיר הבנזין טיפס מעל 7 שקלים לליטר.

 

 

אם כך, חרף הירידה בשאר מרכיבי המדד הכללי, הציבור דווקא ירגיש התייקרות בהוצאות הישירות שלו על מוצרי אנרגיה (חשמל, דלק וגז בישול) ומדד הוצאות האנרגיה של משקי הבית בישראל רושם עלייה של כ- 3% ל-1,960 שקלים בחודש, וזאת בשל ההתייקרות במחיר הבנזין לתחבורה.

בשורה התחתונה, מדובר בהוצאה חודשית הגבוהה בכ- 80 שקלים לחודש לכל משק בית, לעומת ממוצע השנה הקודמת. בחישוב שנתי מדובר בתוספת הוצאה של כ- 2.7 מיליארד ₪ לכלל משקי הבית בישראל על אנרגיה, שהיא גבוהה ממילא וכוללת בתוכה כ- 50% מס לפחות (בלו + מע"מ).