מאי 2024

מגמת ההתייקרות במחירי האנרגיה בישראל ממשיכה זה החודש החמישי ברציפות, כאשר מדד האנרגיה עולה החודש בעוד שתי עשיריות האחוז ומגיע לרמה של 98.9 נקודות, שהיא רמת מחירי האנרגיה הגבוהה ביותר שנרשמו בישראל בעשור האחרון, מאז נובמבר 2014. התייקרות זו מביאה לעלייה מצטברת של 3.4% בתמהיל של כלל מחירי האנרגיה במשק מאז תחילת השנה.

 העלייה במחירי האנרגיה במשק נובעת החודש בעיקר מהתחזקות של קרוב ל- 4% בשער הדולר. אמנם במהלך חודש אפריל עלה מחיר חבית הנפט והגיע למעל 90 דולר לחבית, ואולם בתחילת ובסוף החודש – שהם המועדים הקובעים – מחיר החבית נותר יציב על רמה של 87 דולר לחבית.
 יציבות זו במחיר חבית הנפט גררה אחריה שינויים קלים בלבד במחירי התזקיקים בערכים דולריים במזרח אגן הים התיכון באופן שהמזוט והסולר רושמים אפילו ירידות של 4% ו- 2% בהתאמה, ואילו מחיר הבנזין עלה באחוז אחד בלבד (הכול כאמור במחירים דולריים). יחד עם זאת, ההיחלשות של השקל לאור חוסר היציבות באזור הביאה לכך שמחירי האנרגיה במשק הנקובים בערכים שקליים נותרו כמעט ללא שינוי (סולר, מזוט וגז טבעי) וחלקם אף רשמו עליות של 1.5-2.5% (בנזין וקרוסין).
 בסופו של דבר, בערכים שקליים, מחיר הבנזין עלה בעוד 18 אג' לליטר ומטפס ל-7.90 ₪ לליטר.
זה הוא החודש החמישי ברציפות של התייקרויות במחיר הדלק וזאת לאחר ביטול מדיניות ההנחה במס הבלו על בנזין שהייתה נהוגה מאז יולי 2022.
בסה"כ מאז תחילת שנת 2024 התייקר הדלק בקרוב לשקל אחד לליטר (=96 אג') המשקף עלייה של כ- 14% לעומת מחירו בסוף שנת 2023.

 עוד חשוב להדגיש בהקשר זה, כי סך ההתייקרות של מחיר הבנזין מתחילת השנה נובע גם מהתייקרות של מחיר הבנזין עצמו (43 אג' לליטר), ואולם בעיקר מהגדלת נטל המס המוטל על הדלק (53 אג' לליטר, המורכב מהתייקרות של 39 אג' לליטר בגין ביטול ההנחה על הבלו בצירוף עוד 14 אג' לליטר בגין המע"מ).

התייקרויות אלה ממשיכות להשפיע במצטבר באופן ישיר על יוקר המחיה של משקי הבית כאשר סל מחירי האנרגיה של משקי הבית, אשר בעקבות אותן התייקרויות עולה בעוד כ- 45 ₪ לחודש לרמה של 2,073 ₪ בחודש. וכך, מתחילת השנה היקף ההוצאה של משקי הבית על אנרגיה (חשמל, דלק וגז בישול) עלתה בכ- 175 ₪ לחודש לכל משק בית בישראל, לעומת עלויות האנרגיה שרווחו ב-2023.

בחישוב כולל מדובר בתוספת הוצאה שנתית של 5.7 מיליארד ₪ לכלל משקי הבית בישראל, לעומת השנה הקודמת.