מדד האנרגיה אוגוסט 2018

מדד האנרגיה לחודש אוגוסט 2018

  • לאחר שבחודש הקודם נרשמה ירידה במחירי האנרגיה, מדד האנרגיה חזר למגמת העלייה שאפיינה את הרבעון השני והוא עלה בכ- 0.6% ל- 86.7 נקודות.
  • כמו בחודש הקודם, הסיבה לעלייה לא נעוצה באופן ישיר במחיר הנפט עצמו, שדווקא ירד החודש והגיע ל-74 דולר לחבית (לעומת 77 דולר בתחילת החודש הקודם), אלא נובעת מהעלייה במחיר הממוצע של תזקיקי הנפט באגן מזרח הים התיכון אשר רושם תנודתיות ערה, וכן מעלייה של כ- 0.5% בשער הדולר, מה שהביא לירידה ממוצעת של קרוב ל- 1.5% בסל הדלקים בישראל.
  • מחיר הבנזין לצרכן רשם עלייה של 8 אג' לליטר ומחירו יעמוד החל מיום 1/8/2018 על 6.57 ₪ לליטר, כאשר מתוך זה 4 ₪ לליטר (כ- 61% מהמחיר) מהווה מיסים.
  • בהקשר זה ראוי להזכיר, כי מחיר הבנזין לצרכן נמצא זה תקופה ברמה הגבוהה ביותר במהלך שלוש השנים האחרונות (מאז יולי 2015), כאשר רק מתחילת השנה הוא רשם עלייה של 38 אג' לליטר ואם מסתכלים על 12 החודשים האחרונים מדובר בעלייה של 63 אג' לליטר.
  • כאשר בוחנים את כלל ההוצאה החודשית על אנרגיה של משק בית ממוצע הכולל רכישת דלק לרכב, צריכת חשמל וגז לבישול רואים שהיא נמצאת ברמה של 1,776 ₪ לחודש, שהיא גבוהה בכ- 110 ₪ לעומת ההוצאה מלפני 12 חודשים. בחישוב שנתי כולל, המדובר על תוספת הוצאה של 275 מלש"ח לכלל משקי הבית בישראל לעומת שנה שעברה.
  • חשוב להדגיש כי מעל למחצית מההוצאה של משקי הבית על אנרגיה מהווה תשלום מיסים (מע"מ ובלו) בהיקף של כ- 885 ₪ לחודש לכל משק בית (קצת מעל 10,000 ₪ בשנה).