מדד האנרגיה אוגוסט 2019

מדד האנרגיה – אוגוסט 2019

 

מגמת הירידה במחירי האנרגיה במשק נמשכת זה החודש השלישי ברציפות ומדד האנרגיה באוגוסט 2019 רושם ירידה קלה של שלוש עשיריות האחוז, מה שמציב את מדד האנרגיה על 85.5 נקודות.
מדד אנרגיה לחודש אוגוסט
השינוי הגדול ביותר במחירי האנרגיה החודש נרשם במזוט ומתבטא בירידה של 3.5 אחוזים וגורר אחריו גם ירידה דומה במחיר הגז טבעי הנמכר למפעלי תעשייה. מעבר לכך, הסולר והקרוסין רשמו ירידה קלה של כחצי האחוז ואילו הבנזין רשם עלייה מזערית של עשירית האחוז.
הירידה במחירי האנרגיה לא נגרמה החודש בעקבות שינויים במחיר הנפט, שנותר יחסית יציב בסביבות 64-65 דולר לחבית, אלא היא נעוצה דווקא בהמשך מגמת התחזקות השקל וירידה מתמשכת בשער הדולר, שרק בחודש האחרון ירד ב-1.6 אחוז ולמעשה השלים ירידה של 6.5 אחוז מתחילת השנה, מה שתרם למגמת הירידה במחירי האנרגיה בחודשים האחרונים.
השער היציג של הדולר אוגוסט 2019
היציבות במחיר הבנזין החודש משקפת הלכה למעשה את תרומת הירידה בשער הדולר לאיזון מחירי האנרגיה במשק. מחיר הבנזין באגן הים התיכון דווקא רשם עלייה של כשני אחוזים במחיר הדולרי שלו, אולם כתוצאה מהירידה בשער הדולר, מחיר הבנזין הנמכר לצרכן הישראלי בערכים שקליים נותר יחסית קבוע ורשם עלייה זניחה של אגורה אחת בלבד (והחל מיום חמישי הקרוב יימכר במחיר של 6.26 ₪ לליטר, מתוכם 64 אחוזים הם מסים המשולמים לקופת המדינה בדמות בלו ומע"מ.
מחיר הבנזין לצרכן אוגוסט 2019
היציבות במחירי האנרגיה במשק צפויה להותיר על כנה את סך ההוצאה החודשית של משק בית לאנרגיה והחל מתחילת אוגוסט, משק בית צפוי להוציא כ- 1,720 ₪ לחודש על צריכת חשמל, בנזין לתחבורה וגז לבישול. יותר מחצי מהסכום הוא מסים המשולמים ישירות לקופת המדינה (בלו על דלק ומע"מ).