מדד האנרגיה אוקטובר 2018

מדד האנרגיה לחודש אוקטובר 2018

  • מדד האנרגיה המשיך במגמת העלייה מאז חודש מרץ ועלה החודש בשני שלישי אחוז נוספים והגיע ל-87.4 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר מאז יולי 2015

  • העלייה במדד האנרגיה נובעת מעליית מחירים של מוצרי הנפט, שעומדת על 1.5% בממוצע, כאשר הגפ"מ רשם את ההתייקרות הגבוהה ביותר ועלה בכ- 7%, המזוט עלה בכ- 4%, הסולר והקרוסין למטוסים עלו קצת יותר מאחוז ואילו הבנזין לתחבורה שמר על יציבות.
  • היציבות במחיר הבנזין לתחבורה הפתיעה רבים החודש שכן היא מנוגדת לעלייה החדה במחיר הנפט בעולם עלייה של שמונה אחוזים, מ-78 דולר לחבית ל-84 דולר לחבית, עלייה של כמעט חמישים אחוזים יותר ממחיר הנפט לפני שנה.
  • בחודשים האחרונים מטפס מחיר הנפט בשל מגמת צמצום התפוקה והקיצוץ במלאים ברחבי העולם. נוסף על כך, מעל השוק מרחף חשש כבד מקיצוץ נוסף בתפוקה שיגיע כנראה מהסנקציות שהוטלו שוב על איראן וצפויות לחול כבר בנובמבר הקרוב.
  • עם זאת, מאחר שמחיר הנפט מבוסס ברובו על ציפיות המשקיעים, הרי שמחירי התזקיקים ומוצרי הנפט הנמכרים באגן הים התיכון ומהם נגזרים מחירי האנרגיה בישראל עדיין לא משקפים את העלייה המלאה במחיר הנפט, מכאן הפער.
  • מסיבה זו מחיר הבנזין באגן הים התיכון עלה באחוז אחד בלבד, ובשל היחלשות הדולר אף הוא אחוז בערך, מחיר הבנזין לתחבורה בישראל נותר יציב ועומד על 6.59 ₪ לליטר, עדיין מחיר הדלק הגבוה ביותר בשלוש השנים האחרונות.

  • העלייה החדה במחיר הנפט טרם חלחלה והשפיעה על משקי הבית. ההוצאה החודשית על אנרגיה של משק בית ממוצע, הכוללת רכישת דלק לרכב, צריכת חשמל וגז לבישול נותרה באותה רמה של 1,780 ₪ לחודש. היקף הוצאה זה גבוה ב- 115 ₪ לחודש בערך, לעומת ההוצאה מלפני שנה. בחישוב כולל, מדובר בתוספת הוצאה של 3.4 מיליארד ₪ לשנה לכלל משקי הבית בישראל, לעומת שנה שעברה.
  • יחד עם זאת, אם ימשיך מחיר הנפט לעלות גם בחודש הקרוב, אין ספק כי זה יחלחל גם למשקי הבית אשר יאלצו לשלם יותר עבור הוצאות האנרגיה שלהם.