מדד האנרגיה, אפריל 2017

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

מדד חודש אפריל 2017

 

  • מחיר הנפט בעולם ירד בחודש האחרון מ- 55 דולר לחבית לרמה של 52 דולר (נכון ל-28-29/3).
  • ירידה זו, יחד עם ירידה נוספת של 2%- בשער הדולר בחודש האחרון הביאה לכך שכלל מחירי האנרגיה החודש ירדו בכ- 1.75%-, מה שהוריד את מדד האנרגיה לרמה של 83.04 נקודות, שהיא הרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת השנה.
  • מבחינת מחירי תזקיקי הנפט, מחיר הגפ"מ רשם ירידה חדה של כ- 16%-, לאחריו מחיר המזוט והגז הטבעי רשמו החודש ירידה של יותר מ 10%- בעוד שמחיר הסולר והדלק למטוסים רשמו ירידות מתונות יותר של כ- 3.5%-.
  • ירידות אלה במחיר הנפט ובשער הדולר, ביחד עם ירידה של 0.5%- במרווח השיווק שגובות חברות הדלק, גרמו לכך שמחיר הבנזין לתחבורה ירד החודש ב- 14 אג' ומחירו עומד על 5.96 ₪ לליטר. בעקבות ירידת מחיר הבנזין, עלה שיעור המיסים ל- 65.3% מסך מחירו לצרכן שהוא השיעור הגבוה ביותר מאז תחילת השנה.
  • ירידות אלה במחירי האנרגיה במשק גרמו לירידה של 1.7%- בהיקף ההוצאה הממוצעת על אנרגיה למשקי הבית הפרטיים אשר עומדת החל מתחילת חודש אפריל על רמה של כ- 1,657 ₪ לחודש, כאשר יותר ממחצית הסכום היא למעשה מיסים (בלו על דלק + מע"מ על דלקים וחשמל).
  • ניתוח הדו"ח השנתי של חברת החשמל לשנת 2016 מצביע על המשך גידול השימוש בגז טבעי והפחתת השימוש בפחם.

 

 

ירידות במחיר הנפט ובשער הדולר

הגידול בהיצע הנפט לעומת הגדלת המלאים וצמצום שיעורי הגידול בצריכת הנפט של סין גרמו שמחיר הנפט במהלך החודש האחרון ירד מ- 55 דולר לחבית לרמה של 52 דולר לחבית. ירידה זו מאששת מחדש את ספקות המשקיעים ביחס למידת האפקטיביות של ארגון אופ"ק להשפיע על מחיר הנפט.

נוסף לירידת מחיר הנפט בעולם נמשכת גם מגמת התחזקות השקל והיחלשות הדולר מה שתרם לירידה נוספת במחירי האנרגיה במשק. ירידה זו התבטאה בירידה של כ- 16%- במחיר הגפ"מ, ירידה של מעל ל- 10% במחיר המזוט והגז הטבעי לתעשייה, ירידה ממוצעת של כ- 3.5%- במחירי הסולר והדלק למטוסים ולירידה של 2.3%- במחיר הבנזין לתחבורה.

בסופו של דבר, כשבוחנים את כלל מוצרי האנרגיה ניתן לראות ירידה ממוצעת של כ- 1.75%- במחירים במשק, וההוצאה הממוצעת למשק בית על אנרגיה מסתכמת בכ- 1,657 ₪ לחודש.

 

 

 

השינויים במדד האנרגיה

 

הירידה במחיר הבנזין הביאה לעלייה בשיעור המיסוי

לצד הירידות במחיר הנפט ובשער הדולר, הצטרפה גם ירידה של 0.5%- במרווח השיווק שגובות חברות הדלק.  כלל ההשפעות גרמו שמחיר הבנזין לתחבורה ירד החודש ב- 14 אג' ומחירו עומד על 5.96 ₪ לליטר. בעקבות ירידת מחיר הבנזין, עלה שיעור המיסים ל- 65.3% מסך מחירו לצרכן שהוא השיעור הגבוה ביותר מאז תחילת השנה.

רכיב הדלק לעומת רכיב המסים

 

ניתוח הדו"ח השנתי של חברת החשמל לשנת 2016

החודש התפרסם גם הדו"ח השנתי של חברת החשמל לשנת 2016 וממנו עולה שהירידה במחירי האנרגיה בשנים האחרונות והגדלת השימוש בגז טבעי הביאה לכך שסך רכישת הדלקים של חברת החשמל הסתכמה בשנת 2016 ב- 7.5 מיליארד ₪ (לעומת 8.4 מיליארד ₪ בשנת 2015), כאשר הוצאות הדלקים מהוות כ- 42% מכלל ההוצאות התפעוליות של החברה (לעומת 46% בשנת 2015).

על פי נתוני הדו"ח חברת החשמל הגדילה בשנת 2016 את היקף צריכת הגז הטבעי המשמש אותה לייצור חשמל לעומת 2015 והקטינה את צריכת הפחם והסולר.

סוג הדלק 2016 2015
כמות מחיר כמות מחיר
גז טבעי 3.2 מיליון טון 1,258 ₪ לטון 2.9 מיליון טון 1,280 ₪ לטון
פחם 9.1 מיליון טון 299 ₪ לטון 10.7 מיליון טון 338 ₪ לטון
מזוט 18.9 אלפי טון 4,931 ₪ לטון 17.8 אלפי טון 4,836 ₪ לטון
סולר 45.5 אלפי טון 4,967 ₪ לטון 90.8 אלפי טון 4,403 ₪ לטון