מדד האנרגיה דצמבר 2019

מדד חודש דצמבר 2019

שנת 2019 מסתיימת ביציבות יחסית של משק האנרגיה, הנובעת ממחירי הנפט שעדיין שומרים על רמה של 62-63 דולר לחבית. כתוצאה מכך, מחירי האנרגיה במשק יישארו יציבים גם בחודש הקרוב כאשר מדד האנרגיה לחודש דצמבר 2019 נותר על 85.4 נקודות בדומה לרמת המחירים ששררה במשק ברבעון האחרון של השנה.

  • מבחינת מחירי הדלקים השונים, הרי שבעוד מחיר הגפ"מ עלה בשישה אחוזים בערך בחודש האחרון, מחיר הסולר רשם ירידה של אחוז לעומת החודש הקודם, הדלק למטוסים רשם ירידה של כאחוז וחצי ומחיר המזוט ובעקבותיו, גם הגז הטבעי רשמו ירידה של כעשירית האחוז. לעומתם, מחיר הבנזין דווקא עלה בכ-0.8 אחוז והוא יימכר לנהגים בתחנות הדלק בחודש דצמבר במחיר של 6.16 ₪ לליטר, כ-4 אגורות יקר יותר לעומת החודש הקודם.

  • היציבות המאפיינת את מחירי חודש דצמבר אינה שונה מהיציבות היחסית שהורגשה לאורך השנה. בחישוב שנתי, מחירי האנרגיה במשק בישראל בסוף שנת 2019 גבוהים בכ-1.2 אחוז לעומת רמות המחירים ששררו בסוף שנת 2018, כאשר השינוי במחירי מוצרי האנרגיה השונים לאורך השנה (12 החודשים האחרונים) הינו כמפורט להלן:
    • היציבות במחירי האנרגיה בשנת 2019 הביאה לכך שהוצאות האנרגיה של משקי הבית (חשמל, דלק לתחבורה וגז בישול) נותרו אף הן יציבות ומסתכמות בסך של כ- 1,700 ₪ לחודש, כ- 40 ₪ יותר לעומת המצב בסוף שנת 2018. מתוך סכום זה, מעל למחצית – כ- 52 אחוז המהווים כ-820 ₪ לחודש – הינם מסים, בדומה לשנה שעברה.

    • מה שעלול לשנות את היציבות ולהוריד את מחירי האנרגיה לצרכנים לקראת השנה הבאה, הוא השימוע שפרסמה רשות החשמל בשבוע שעבר לפיו תעריף החשמל צפוי לרדת בינואר הקרוב בארבעה אחוזים בערך, מה שיוזיל את מחיר סל האנרגיה לצרכנים בישראל כבר בינואר 2020.