מדד האנרגיה יולי 2019

הירידה במחירי האנרגיה במשק נמשכת זה החודש השני ברציפות כאשר מדד האנרגיה לחודש יולי רושם ירידה של קרוב ל- 0.8 אחוז, מה שמציב אותו על רמה של 85.7 נקודות.
מדד האנרגיה יולי 2019
הירידה במחירי האנרגיה נעוצה בשני גורמים עיקריים: האחד, ירידה שבין אחוז לחמישה אחוזים במחירים של מוצרי הנפט השונים בשבוע האחרון של חודש יוני, והשני, ירידה של אחוז בשער הדולר.
בהקשר זה ראוי להזכיר, כי מחירי הדלק בישראל נקבעים על פי ממוצע של חמשת ימי המסחר האחרונים של החודש, ולמרות עלייה במחיר הנפט בשבועיים האחרונים בשל התגברות המתיחות מול איראן, עדיין רמת המחיר נמוכה מזו שהייתה בשבוע שלפני תחילת יוני, שאז מחירי הנפט דווקא צללו אבל לא קיבלו ביטוי מלא במחיר (מצ"ב ניתוח טכני בתרשים).
ימים קובעים למחיר הבנזין לחודש יוני ויולי
כתוצאה משינויים אלה ירד בסופו של דבר מחיר הבנזין ב- 12 אגורות לליטר והוא יימכר בתחנות הדלק החל מתחילת יולי במחיר של 6.25 ₪ לליטר. ואולם מתוך סכום זה כ- 64 אחוזים הם מסים המשולמים לקופת המדינה בדמות בלו ומע"מ.
מחיר הבנזין לצרכן יולי 2019
הירידה במחירי האנרגיה כללה גם ירידה של כשני אחוזים במחיר הסולר, המזוט והדלק למטוסים, כאשר הגפ"מ רושם ירידה גבוהה יותר של כ-11 אחוזים. הגז הטבעי לתעשייה, הצמוד למחירי הנפט או המזוט ירד ב-1.75 אחוז בקירוב.
הירידה במחירי האנרגיה במשק צפויה להוזיל את סך ההוצאה החודשית של משק בית על אנרגיה בעוד אחוז והחל מתחילת יולי כל משק בית אופייני בישראל צפוי להוציא כ- 1,720 ₪ לחודש על צריכת חשמל, בנזין לתחבורה וגז לבישול כאשר מעל למחצית מתוך סכום זה הינו מסים המשולמים ישירות לקופת המדינה (בלו על דלק ומע"מ).