מדד האנרגיה יוני 2018

– מדד האנרגיה טיפס החודש ביותר מ-1.5% והגיע לרמה של 86.8 נקודות, רמת מחירי האנרגיה הגבוהה ביותר במשק בשלוש שנים (מאז יולי 2015).
– הסיבה העיקרית לעלייה במחירי האנרגיה היא המשך מגמת ההתחזקות של חבית הנפט שהמשיכה לעלות גם בחודש האחרון והגיעה לרמה של 80 דולר לחבית, דבר שגרר אחריו גם קפיצה משמעותית במחירים של תזקיקי הנפט בעולם, מה שמשפיע מהותית על מחירי האנרגיה בישראל.
– העלייה במחירי האנרגיה בישראל מתבטאת בעלייה בסל הדלקים, שעלה בשיעור משמעותי של כ- 3.5% בממוצע, כאשר מחירי המזוט והגפ"מ עלו ביותר מ- 11% ומחיר הבנזין והסולר עלה בשני אחוזים בקירוב. גם מחיר הגז לתעשייה, הצמוד למחיר הנפט או המזוט עלה, אף הוא ב- 11% החודש.
– מחיר הבנזין לצרכן רשם התייקרות נוספת של 14 אג' לליטר ומחירו יעמוד על 6.6 ₪. מדובר במחיר הדלק הגבוה ביותר מאז יולי 2015, ושיעור המיסים ממחיר הדלק לצרכן עומד על 60.5%.
– בנקודה זו חשוב להזכיר, כי מאז שמשרד האנרגיה הפחית לפני כחודש וחצי את מרווח השיווק שגובות חברות הדלק ב- 5 אג' לליטר קפץ מחיר הדלק ב- 25 אג' לליטר (ממחיר של 6.35 ₪ לליטר בחודש אפריל למחיר של 6.60 ש"ח לליטר), כך שלמעשה החלטתו לצמצם את הכנסות חברות הדלק לא באמת הגיעה לכיסי הצרכנים, ואם הממשלה אכן מעוניינת להיטיב עם הצרכנים (ולא רק לפגוע בחברות הדלק) יהיה עליה להפחית את גובה הבלו הגבוה המוטל על הדלק.
– העלייה במחירי האנרגיה תשפיע על כל כיס בישראל. ההוצאה החודשית על אנרגיה למשק בית ממוצע (הכולל רכישת בנזין לכלי רכב, צריכת חשמל ביתית וגז לבישול) ממשיכה גם החודש את מגמת העלייה המאפיינת אותה בחודשים האחרונים. ההוצאה החודשית על אנרגיה רשמה החודש עלייה נוספת של 1.6%, והיא הגיעה לרמה של 1,781 ₪ לחודש. מדובר בעלייה של 10% בהוצאה על אנרגיה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. בחישוב שנתי, תוספת הוצאה בסך של קרוב ל- 2,000 ₪ לכל משק בית, היא תוספת של חמישה מיליארד ₪ בשנה ליוקר המחיה של כל משקי הבית. חשוב להזכיר כי מתוך סכום זה כ- 51% הם מסים על אנרגיה.