מדד האנרגיה יוני 2019

לראשונה מאז תחילת השנה ירדו מחירי האנרגיה במשק ומדד האנרגיה לחודש יוני רשם ירידה של כ-0.75%- והוא עומד על 86.4 נקודות. הירידה נובעת בעיקר בשל הנסיגה במחיר הפט.
הגורם העיקרי לשינוי המגמה במחירי האנרגיה הינו הצניחה בשבוע האחרון של חודש מאי במחיר הנפט אשר ירד מרמה של כ- 70 דולר לחבית ל-62 דולר. הירידה במחיר הנפט באה למרות המתיחות מול איראן והחשש מפגיעה נוספת בנכסי נפט סעודים ומיוחסת לעלייה במלאי הנפט בארה"ב.
מדד האנרגיה יוני 2019
הירידה במחירי הנפט בעולם וכן ירידה קלה גם בשער הדולר גררו אחריהן ירידה ממוצעת בכל מחירי מוצרי הדלק במשק. וכך, לראשונה לאחר 5 חודשים שבהם חווה הנהג הישראלי רק עלייה במחיר הדלק, ירד מחיר הבנזין ב- 14 אגורות לליטר והוא יימכר בתחנות הדלק החל מתחילת יוני במחיר של 6.37 ₪ לליטר, כאשר מתוך סכום זה כ- 63% מהמחיר הוא מסים המשולמים לקופת המדינה בדמות בלו ומע"מ.
מחיר הבנזין לצרכן
הירידה במחירי האנרגיה כללה גם ירידה של כ-2%- במחיר הסולר, המזוט והדלק למטוסים, כאשר הגפ"מ רושם ירידה גבוהה יותר של כ- 6%-. הגז הטבעי לתעשייה, הצמוד למחירי הנפט או המזוט ירד אף הוא בכ- 1.75%-.
הירידה במחירי האנרגיה במשק צפויה להוזיל את סך ההוצאה החודשית של משק בית על אנרגיה בכ- 1.5%- והחל מתחילת החודש יולי כל משק בית אופייני בישראל צפוי להוציא כ- 1,742 ₪ לחודש על צריכת חשמל, בנזין לתחבורה וגז לבישול כאשר כמחצית מתוך סכום זה הינו מסים המשולמים ישירות לקופת המדינה (בלו על דלק ומע"מ).