מדד האנרגיה לחודש אוגוסט 2020

מדד האנרגיה לחודש אוגוסט 2020

מחירי האנרגיה במשק ממשיכים להתאושש זה החודש השלישי ברציפות אחרי הירידות שגרם משבר הקורונה

מדד האנרגיה לחודש אוגוסט 2020 עולה בעוד 0.5 אחוז ומתייצב על 77.7 נקודות

אמנם מחיר הנפט נותר בחודש האחרון בטווח שבין 42-43 דולר לחבית, אולם במחירים של תזקיקי הנפט באזור מזרח הים התיכון נרשמה דווקא עלייה שהורגשה גם בישראל וזאת כתוצאה מהמשך ההתאוששות האיטית בביקוש הגלובלי למוצרי אנרגיה.

כך למשל, לפי נתוני מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה בחציון הראשון של 2020 נרשמה ירידה של כ-43% בצריכת הבנזין והסולר בישראל ורק בחודש האחרון חזרה לרמתה המקבילה אשתקד. 

לעומת זאת, הביקוש לדס"ל (דלק סילוני) בישראל צנח באופן משמעותי הרבה יותר, ונרשמה כ-80% ירידה בצריכה בחציון הראשון של 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. חרף התאוששות מסוימת בחודשים מאי ויוני בעקבות חזרתן לפעולה של טיסות מטען, היקף צריכת הדס"ל עדיין עומד על 35% בלבד לעומת הצריכה אשתקד. 

שינויים אלה בצריכת הדלקים, ובעיקר צניחת הביקוש לדלק סילוני, פוגעים במרווחי הזיקוק של בתי הזיקוק ופוגעות בחברות האנרגיה בישראל. 

לצד העלייה בביקושים, נמשכת מגמת היחלשות הדולר לעומת השקל ושער הדולר ירד החודש בעוד ארבע חמישיות האחוז מה שקיזז את העלייה במחירי התזקיקים. בסופו של דבר, מחירי הסולר עלו בכ- 1.1%, מחיר הגפ"מ עלה ב- 5.5% ומחיר המזוט כמו גם מחיר הגז הטבעי לתעשייה עלה בכ- 4%. 

מן הצד השני, מחיר הבנזין לתחבורה עלה בשיעור מתון של 0.2% ומחירו לצרכן עלה באגורה אחת לרמה של 5.45 ₪ לליטר. 

שיעור המיסים המשולמים למדינה מסך מחיר הדלק נותר גבוה מאוד ומהווה כ- 71% מהמחיר לצרכן, כאשר עלות הדלק עומדת על כ- 19% מהמחיר לצרכן ואילו סל הוצאות השיווק שגובות חברות הדלק עומד על כ- 10.2% בלבד.

מבחינת משקי הבית, סך ההוצאות החודשיות למשק בית ממוצע עבור אנרגיה הכוללות תשלום חשמל, דלק וגז בישול צפויות להישאר קבועות יחסית במהלך חודש אוגוסט 2020 ולעמוד על כ- 1,530 ₪ לחודש, כאשר כ- 56% מתוך סכום זה, כ- 800 ₪ לחודש, הם מסים המשולמים לקופת המדינה.