מדד האנרגיה לחודש אוגוסט 2021

מדד האנרגיה של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

לחודש אוגוסט 2021

 

מחירי האנרגיה בישראל ממשיכים לטפס

חודש אוגוסט מתאפיין בהמשך מגמת ההתייקרות כאשר מחירי האנרגיה בישראל ממשיכים לזחול כלפי מעלה ומדד האנרגיה רושם עלייה של קרוב למחצית האחוז ומגיע לרמה של 81.7 נקודות. המדד עלה כבר מעבר לרמה שהיה בה ערב פרוץ משבר הקורונה בישראל.

  • אמנם מחיר הנפט נסחר כיום ברמה יציבה יחסית של 75 דולר לחבית, בדומה לחודש הקודם, ושער הדולר אף רשם ירידה קלה של 3 עשיריות האחוז, אבל העלייה במחירי האנרגיה בישראל נגרמה כתוצאה מההתייקרויות במחירי תזקיקי הדלקים השונים במזרח אגן הים התיכון, כאשר מחיר הבנזין במזרח אגן הים התיכון רושם עלייה של כ- 3% במונחים דולריים, בעוד מחיר המזוט רושם עלייה של כאחוז.

התייקרויות אלה גררו אחריהן עליות של כ- 1% בסל הדלקים בישראל, כאשר הבנזין לתחבורה רושם עלייה של אחוז, מחיר המזוט והגז הטבעי רושמים עלייה של 6 עשיריות האחוז, ולעומתם מחירי הסולר והקרוסין שומרים על יציבות יחסית.

  • מחיר הבנזין לצרכן המשיך לעלות זה החודש התשיעי ברציפות והוא התייקר ב- 5 אגורות ויעמוד בחודש אוגוסט 2021 על 6.36 ₪ לליטר, ובכך משלים עלייה של קרוב ל- 33% (!!!) ממחיר התחתית של 4.79 ₪ לליטר שנרשם בחודש מאי 2020.

  • ההתייקרות הזוחלת במחירי האנרגיה הביאה את סל הוצאות האנרגיה החודשיות של משק הבית לרמה הגבוהה ביותר מזה שנתיים (מאז ספטמבר 2019) כאשר כל משק בית בישראל צפוי לשלם החל מחודש אוגוסט 2021 סך של 1,705 ₪ לחודש על אנרגיה, ובכלל זה הוצאות בגין חשמל, דלק וגז בישול.