מדד האנרגיה לחודש אוגוסט 2022

מדד האנרגיה לחודש אוגוסט 2022

 

מחירי הדלק ירדו אבל מחיר החשמל עלה.

לכן מדד האנרגיה לחודש אוגוסט 2022 רשם ירידה מזערית של 6 מאיות האחוז והוא עומד על 94.5 נקודות.

בגלל מגמות מנוגדות במחירים של מוצרי אנרגיה בישראל, מחירם הממוצע במשק שומר החודש במפתיע על יציבות, והירידה החדה במחיר הדלק לא משתקפת בירידה של המדד ואף נשחקה לגמרי בשל ההתייקרות בתעריף החשמל.

לכן מדד האנרגיה לחודש אוגוסט 2022 רשם ירידה מזערית של 6 מאיות האחוז והוא עומד על 94.5 נקודות.

  • מדד האנרגיה החודשי של המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה משקף את רמת המחירים של כלל מוצרי האנרגיה הנצרכים במשק. המדד מפורסם מדי חודש מאז ינואר 2013, ומורכב משלושה רכיבים עיקריים:

  • רכיב הדלקים המשקף את המחירים של כל תזקיקי הדלקים במשק (למעט חשמל): לרבות בנזין וסולר לתחבורה, דלק למטוסים, גפ"מ ומזוט לתעשייה.

  • רכיב החשמל תעריף החשמל במשק וכן ההוצאה של הצרכנים על חשמל.

  • רכיב הגז הטבעי לתעשייה שאינו משמש לייצור חשמל.

  • החודש, כאמור, חלו שינויים מנוגדים אשר משכו את מדד האנרגיה לכיוונים שונים ובסופו של דבר שמרו על יציבותו.

מחד, חלה עלייה של 9.4%+ ברכיב החשמל במדד וזאת לאור התייקרות  תעריף החשמל הביתי מ-44.86 אג' לקוט"ש ל-49.06 אג' לקוט"ש. הסיבה להתייקרות זו, נובעת מעלייה של כ- 140% במחיר הפחם, שעדיין מהווה 23% מסך ייצור החשמל בישראל.

מנגד, חלה ירידה ממוצעת של 13.1%- ברכיב הדלקים במדד. ירידה זו נובעת מירידה במחיר של תזקיקי הדלקים באגן מזרח הים התיכון והיא מושפעת מהחשש מפני מיתון והאטה בכלכלה העולמית, ובשל העלאות הריבית ע"י הבנקים המרכזיים בעולם, לאור הזינוק באינפלציה. סיבות אלה גרמו גם ירידה של 4%- ברכיב הגז הטבעי במדד המושפע בעיקר ממחיר החבית והמזוט.

בסופו של דבר מדד האנרגיה שמר על יציבות ועמד בתחילת אוגוסט 2022 על 94.5 נקודות (בדומה לרמתו בחודש שעבר, וברמה דומה לזו ששררה בחודש אפריל האחרון).

הירידה המשמעותית במחיר של תזקיקי הדלק בעולם, בצירוף הפחתה נוספת של חצי שקל במס הבלו המוטל על בנזין (זאת לאחר שכבר הופחת בחצי שקל באפריל האחרון) גרמה שמחיר הבנזין לתחבורה ירד ב-1.5- ₪ לליטר, הירידה הגבוהה ביותר שארעה בחודש אחד.

אחרי מספר חודשים של עלייה, זו הוזלה ראשונה במחיר הדלק, אחרי שבחודש שעבר האמירו מחירי הדלק לרמה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2012. חשוב להדגיש, כי בשלב זה תוקף ההפחתה בבלו הוא לחודש אחד בלבד, כך שעל מנת לשמור על רמה זו יידרש שר האוצר לאריך את תוקפה.

ההוזלה של 1.5- ₪ לליטר במחיר הבנזין מורכבת מהפחתה של 87 אג' במחיר הדלק עצמו ועוד הפחתה של 63 אג' בבלו ובמע"מ (42 אג' בלו ו- 21 אג' מע"מ). כתוצאה מירידות אלה, שיעור המיסים מהווה נכון להיום מחצית ממחיר הבנזין לצרכן.


סך הוצאות האנרגיה של משקי הבית על חשמל, דלק וגז בישול דווקא ירדו החודש בכ- 270- ₪ לחודש לרמה של כ- 1,805 ₪ לחודש.

ירידה זו בהוצאות משקי הבית על אנרגיה, נובעת מכך שההשפעה של ההוזלה במחיר הדלק על משקי הבית היא גבוהה יותר מאשר ההתייקרות בתעריף החשמל. בממוצע, צרכן ביתי צורך כ- 8,000 קוט"ש לשנה, כך שההתייקרות בתעריף החשמל תרמה לעלייה של כ- 35 ₪ לחודש (או כ- 420 ₪ לשנה) בהוצאות האנרגיה, בעוד שהירידה במחיר הדלק הוזילה את הוצאות האנרגיה בכ- 310₪ לחודש למשק בית (לפי 200 ליטר בממוצע לחודש למשפחה=4 תדלוקים בחודש).

הוצאות משק בית בשקלים על רכיבי המדד השונים או בקיצור – כמה יעלה לנו כל מוצר אנרגיה החודש