מדד האנרגיה לחודש אוקטובר 2020

מדד האנרגיה לחודש אוקטובר 2020

מדד האנרגיה ממשיך במגמת היציבות המאפיינת אותו בשלושת החודשים האחרונים ובחודש אוקטובר 2020 רשם קלה של עשירית האחוז והוא עומד על 77.4 נקודות.

  • היציבות בחודש האחרון במחירי האנרגיה נובעת מהקיזוז שבין הירידה במחיר הנפט לבין העלייה בשער הדולר. כך למשל, מחיר הנפט ירד אמנם בתשעה אחוזים מ-45 דולר בתחילת החודש ל- 41 דולר לחבית כיום, אבל שער הדולר עלה ב- 3% מ-3.36 ₪ לדולר ל 3.46 ₪ לדולר, ולמעשה קיזז את הירידה במחיר במונחים שקליים.

  • בסופו של דבר, אמנם המחיר הדולרי של בנזין ומזוט בשווקי הים התיכון ירד בכחמישה אחוזים בממוצע ומחיר הסולר ירד ב-11 אחוזים בקירוב לעומת החודש הקודם, אבל בשל העלייה בשער הדולר המחיר לצרכן נותר יציב ונרשמה ירידה זניחה של כחצי אחוז במחיר לבנזין לצרכן הישראלי, ירידה של 1 אחוז במחיר הסולר והדס"ל וירידה של 2.5 אחוז במחיר המזוט ובעקבותיו גם במחיר הגז הטבעי לתעשייה המקומית.

  • מחיר הבנזין לתחבורה ירד בכארבע אגורות (כ- 0.75%-) והוא יעמוד בחודש אוקטובר על 5.46 ₪ לליטר, כאשר שיעור המיסים מסך מחיר הבנזין עדיין נותר גבוה מאוד ועומד על 70% מהמחיר לצרכן (3.82 ₪ מתוך 5.46 ₪ לליטר הם מסים).

 

  • מבחינת משקי הבית, סך ההוצאות החודשיות למשק בית ממוצע עבור אנרגיה הכוללות תשלום חשמל, דלק וגז בישול צפויות להישאר קבועות יחסית גם במהלך חודש אוקטובר 2020 ולעמוד על כ- 1,532 ₪ לחודש, כאשר כ- 55% מתוך סכום זה, כ- 840 ₪ לחודש, הם מסים המשולמים לקופת המדינה.