מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2020

מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2020

חרף הירידה שנרשמה במחיר הבנזין לצרכן החודש, סל מחירי האנרגיה במשק נותר דווקא יציב וזאת בדומה למגמה המאפיינת אותו בחודשים האחרונים כך שבסופו של דבר מדד האנרגיה לחודש נובמבר 2020 רשם עלייה של 0.3% והוא עומד על 77.6 נקודות

היציבות בחודש האחרון במחירי האנרגיה נובעת מכך שעל אף שמחיר הנפט בעולם ירד בכשמונה אחוזים מ-41 דולר ל-37.5 דולר לחבית, מחירי תזקיקי הנפט השונים נעו בכיוונים שונים. מצד אחד, כאמור, מחיר הבנזין בשווקי הים התיכון רשם ירידה של קרוב לשמונה אחוזים, אולם לעומתו מחיר המזוט רשם דווקא עלייה של כחמישה אחוז ואילו מחיר הסולר נותר יציב. לכך יש להוסיף ירידה של שני אחוזים בשער הדולר מה שגרם לירידה נוספת במחירי הדלקים.
בסופו של דבר, מחיר הסולר נותר יחסית קבוע, מחיר המזוט ובעקבותיו גם מחיר הגז הטבעי לתעשייה עלה בכ- 2.5 אחוזים ומחיר הגפ"מ עלה ב- 18 אחוזים.
מחיר הבנזין לתחבורה לעומתם ירד בכ- 12 אג' (כ- 2.2 אחוזים) והוא יעמוד בחודש נובמבר על 5.34 ₪ לליטר, כאשר שיעור המיסים מסך מחיר הבנזין עדיין נותר גבוה מאוד ועומד על 72 אחוזים מהמחיר לצרכן (3.83 ₪ מתוך 5.46 ₪ לליטר מקורו במיסים).

מבחינת משקי הבית, סך ההוצאות החודשיות למשק בית ממוצע עבור אנרגיה הכוללות תשלום חשמל, דלק וגז בישול דווקא צפוי לרדת בכ-1.5 אחוז במהלך חודש נובמבר 2020 ולעמוד על כ- 1,508 ₪ לחודש, כאשר כ- 56 אחוזים, כ- 850 ₪ לחודש, הינם מסים המשולמים לקופת המדינה.