מדד האנרגיה לחודש אוקטובר 2017

מדד האנרגיה לחודש אוקטובר 2017

 

  • מחירי האנרגיה במשק צפויים לעלות החודש ביותר מאחוז, מה שמביא לעלייה במדד האנרגיה לחודש אוקטובר 2017 לרמה של 84.3 נקודות. זה החודש הרביעי ברציפות שחלה בו עלייה במחירי האנרגיה במשק והם חזרו לרמה שהיו בה בתחילת 2017.
  • מחירי האנרגיה האמירו בעקבות עלייה של 7.5 אחוזים במחיר הנפט בחישוב חודשי (מ-53 בתחילת החודש הקודם ל- 57 דולר לחבית), עלייה שהתקזזה עם ירידה של 0.8 אחוזים בשער הדולר.
  • העלייה במחיר הנפט נרשמה בעקבות התגברות המתיחות בין ארה"ב לצפון קוריאה ועל רקע החשש מפני פגיעה בתפוקת הנפט בחבל כורדיסטן בעיראק בעקבות משאל העם על עצמאות החבל.

חשוב  לציין בהקשר זה, כי מדובר למעשה ברבעון היחידי במהלך שנת 2017 שחלה בו עלייה במחיר הנפט.

  • בשל העלייה במחיר הנפט, עלו גם המחירים של תזקיקי הנפט, כאשר המזוט מוביל עם עלייה של כמעט תשעה אחוזים ואילו הגפ"מ, הסולר והקרוסין רושמים עלייה של כשלושה אחוזים.
  • מחיר הבנזין לצרכן עלה בכמעט אחוז לרמה של 6.06 ₪ לליטר, כאשר סך המיסים ממחיר הבנזין לצרכן עומד על 64.4 אחוזים. גם כאן מדובר בעלייה רביעית רצופה במחיר הדלק, שמחקה את ירידות המחירים שנרשמו במהלך הרבעון השני של שנת 2017.
  • העליות במחירי האנרגיה במשק גרמו החודש עלייה נוספת של שלושת רבעי האחוז בהיקף ההוצאה הממוצעת על אנרגיה למשקי הבית הפרטיים, אשר עומדת החל מתחילת חודש אוקטובר על רמה של כ- 1,677 ₪ לחודש. זו חזרה לרמה ששררה ברבעון הראשון של 2017.

בחישוב כללי מדובר בהתייקרות של 744 ₪ לשנה למשק בית לעומת ההוצאה באמצע שנת 2017.
הוצאות אנרגיה למשק בית אוקטובר