מדד האנרגיה לחודש אפריל 2019

מדד האנרגיה לחודש אפריל 2019

 

מחירי האנרגיה במשק ממשיכים להתייקר זה החודש הרביעי ברציפות, כאשר מדד האנרגיה רושם עלייה נוספת של כשליש האחוז והוא עומד בתחילת חודש אפריל על רמה של 86.5 נקודות.

העלייה במחירי האנרגיה נעוצה בהמשך מגמת הטיפוס של מחיר הנפט, אשר המשיך לעלות בשני אחוזים בערך, גם במהלך חודש מרץ ונכון לתחילת אפריל הוא כבר עומד על 67.5 דולר לחבית.
בעקבות העלייה במחיר הנפט בעולם עלה גם מחיר הבנזין בעשרה אחוזים באגן המזרחי של הים התיכון. מאחר ששער הדולר עלה בשליש האחוז, נגרמה התייקרות של כ- 20 אג' לליטר במחיר הבנזין לתחבורה, ומתחילת אפריל יימכר במחיר של 6.32 ₪ לליטר. מתוך סכום זה כ- 63% הם מסים המשולמים לקופת המדינה בדמות בלו ומע"מ.

יחד עם זאת, יתר מוצרי הנפט, לרבות סולר, מזוט ודלק למטוסים רשמו דווקא ירידה קלה החודש וזאת בשל הירידה במחירים של תזקיקים אלה בשווקים.
ההתייקרות במחירי הבנזין במשק צפויה להביא לעלייה נוספת של 2.5% בסך ההוצאה החודשית של משק בית על אנרגיה, והחל מתחילת החודש משק בית אופייני בישראל צפוי להוציא כ- 1,730 ₪ לחודש על צריכת חשמל, בנזין לתחבורה וגז לבישול כאשר כ- 52.5% מתוך סכום זה – מעל ל- 900 ₪ לחודש – הם מסים המשולמים ישירות לקופת המדינה (בלו על דלק ומע"מ).