מדד האנרגיה לחודש אפריל 2020

מדד האנרגיה אפריל 2020

משבר הקורונה גרם לירידה של כ- 7.7 אחוזים במחירי האנרגיה במשק לעומת החודש הקודם ומדד האנרגיה לחודש אפריל 2020 ירד לרמה של 75 נקודות, שהיא הרמה הנמוכה ביותר מאז השקתו.


הירידה החדה במדד האנרגיה נעוצה בהמשך הצניחה החופשית במחיר הנפט אשר ירד מחמישים אחוז בערך מאז תחילת חודש מרץ מרמה של כ-50 דולר לחבית, לרמה הנוכחית של 27 דולר לחבית.
הצניחה במחירי הנפט נגרמת לא רק בגלל משבר הקורונה אשר מביא לירידה ריאלית בביקוש בשל ההאטה בפעילות הכלכלית בעולם והירידה בהיקפי השימוש בתחבורה והטיסות בעולם, אלא גם מצד ההיצע לאור מלחמת מחירים שמנהלת רוסיה אל מול סעודיה וארגון אופ"ק אשר לא מסכימים על קיצוץ בתפוקות.
למעשה, זה הוא חודש רביעי ברציפות של ירידות חדות במחיר הנפט אשר השלים מאז תחילת השנה ירידה של שישים אחוזים (מרמה של 69 דולר לחבית לרמה נוכחי של 27 דולר לחבית).
הירידה במחיר הנפט גררה אחריה ירידות חדות גם במחירי תזקיקי הנפט באגן המזרחי של הים התיכון כאשר הבנזין ירד בכ-64 אחוזים, הסולר בכמעט 41 אחוזים ומחיר המזוט רשם ירידה של יותר מ-54 אחוזים. ירידות אלה התמתנו מעט לאור עלייה של 4.5 אחוז, שנרשמה בשער הדולר לעומת השקל.
בסופו של דבר מחיר הבנזין לצרכן ירד ב- 17.5 אחוזים לרמה של 4.89 ₪ לליטר (כ- 1.03 ₪ לליטר לעומת החודש הקודם). זה הוא המחיר הנמוך ביותר מאז ינואר 2005.
הירידה במחיר הבליטה עוד יותר את שיעור המיסים המשולמים למדינה בגין צריכת דלקים כאשר עלות הדלק עומדת על 11.2 אחוז בלבד מהמחיר לצרכן, סל הוצאות השיווק שאותו גובות חברות הדלק עומד על 11.4 אחוז מהמחיר, ואילו מס הבלו והמע"מ המוטלים על הדלק מהווים 77.4 אחוזים מהמחיר לצרכן.


בהקשר זה ראוי להזכיר גם כי מאחר שמחירי הגז הטבעי למפעלי התעשייה צמודים בחלקם למחיר המזוט, כי אז הירידה הגבוהה במחירי המזוט גררה אחריה גם ירידה משמעותית של כחמישים אחוז במחיר הגז הטבעי המשמש את התעשייה.
הירידה במחירי האנרגיה מחלחלת באופן ישיר גם לכיס של הצרכנים אשר הוצאות האנרגיה שלו צפויות להצטמצם בכ- 210 ₪ לחודש ולהסתכם ברמה של 1,420 ₪ לחודש, ירידה של כ- אחוז 13 לעומת החודש הקודם. בחישוב שנתי המדובר על חסכון של 6.5 מיליארד ₪ בהוצאות האנרגיה של כלל משקי הבית בישראל לעומת שנה שעברה.