מדד האנרגיה לחודש אפריל 2022

מדד האנרגיה לחודש אפריל 2022

המלחמה באוקראינה שהביאה איתה עליות ותנודתיות חדה במחיר הנפט ממשיכה לתת את אותותיה גם במחירי האנרגיה בישראל ומדד האנרגיה לחודש אפריל 2022 מזנק בכחמישה אחוזים לרמה של 95 נקודות ומשלים עלייה של כ- 15 אחוזים רק מתחילת השנה הנוכחית

מדד מחירי האנרגיה אפריל 2022

עליות בכל החזיתות

מדד האנרגיה מרכיב בתוכו את כלל מחירי מוצרי האנרגיה השונים במשק, הכוללים: תזקיקי נפט (דלקים), חשמל וגז טבעי לתעשייה, ולפיכך מהווה שיקוף של רמת מחירי האנרגיה במשק.
מדובר למעשה ברמות שיא במחירים של תזקיקי הדלקים והגז הטבעי שלא נראו במשק מאז שנת 2014. זאת, בעיקר לאור העובדה שמחיר חבית נפט מסוג ברנט כבר האמיר החודש ל-125 דולר לחבית, ולקראת סופו התמתן מעט ונכון להיום הוא נסחר בסביבות 108 דולר לחבית. מחיר כזה נראה רק בשנת 2014 (לפני כשמונה שנים) והוא הגורם העיקרי לזינוק במחירי התזקיקים והגז הטבעי לתעשייה.
כדאי לציין, שתעריף החשמל מבוסס ברובו על מחירי הגז הטבעי בישראל, ולכן פחות מושפע מהתנודתיות במחיר הנפט.

הזינוק במחיר החבית השפיע על כל המחירים של תזקיקי הנפט באגן הים התיכון כאשר מחיר המזוט קפץ ביותר מעשרים אחוזים נוספים, מחיר הסולר קופץ בכ- 36% נוספים ואילו הבנזין קופץ בעוד 16%. מחירים אלה התמתנו יחסית לאור ירידה של כ- 1.5% בשער הדולר, ירידה שתרמה לקיזוז מסוים במחירי הדלקים שהיו יכולים להיות גבוהים עוד יותר.
בסופו של דבר, בשקלול כולל גם של מס הבלו והמע"מ, הסולר, המזוט, הדלק למטוסים והגז הטבעי רשמו החודש התייקרות של כ- 17%, ואילו הגפ"מ התייקר בכ- 7.5%.

מחיר הבנזין לתחבורה רשם עלייה נוספת של 5.6% והחל מ- 1/4/2022 יעמוד על 7.44 ₪ לליטר, עלייה של 39 אגורות נוספות לעומת החודש הקודם, ועלייה של 1.07 ₪ לליטר רק מתחילת השנה. למעשה מדובר במחיר הגבוה ביותר בשמונה השנים האחרונות, מאז אוגוסט 2014 גם אז עמד המחיר על 7.4 ₪ לליטר.
למרות שהעלייה במחיר הבנזין עצמו הורידה כביכול את שיעור המיסים מתוך סך מחיר לצרכן (כ- 57% בחודש מרץ 2022 לעומת 59% בחודש מרץ 2022) עדיין סך המס מתוך מחיר הבנזין לצרכן דווקא עלה לרמה של 4.21 ₪ לליטר, לעומת 4.15 ₪ לליטר בחודש הקודם ועיקר העלייה נובעת מתוספת המע"מ שנרשמה כתוצאה מהתייקרות מחיר הבנזין.

מחיר הבנזין לצרכן אפריל 2022
מחיר הדלק אפריל 2022

בשורה התחתונה, ההתייקרות במחירי הדלקים השונים משתקפת בהוצאות האנרגיה של משקי הבית (חשמל, דלק וגז בישול) שעומדות נכון לחודש אפריל 2022 על כ- 1,950 ₪ לחודש, כאשר כ- 50% מסכום זה – כ- 930 ₪ לחודש – מקורו במיסים.

מדובר בהתייקרות של כ-240 ₪ לחודש למשק בית לעומת תחילת השנה ועלייה של 420 ₪ לחודש למשק בית לעומת סל ההוצאות בתחילת שנת 2021.

בחישוב שנתי, ההתייקרויות האחרונות במחירי האנרגיה במשק צפויות להעלות את הוצאות משקי הבית על אנרגיה (חשמל, דלק וגז בישול) בכ- 13.7 מיליארד ₪ נוספים לשנה, כאשר לפחות כ- 6.5 מיליארד ₪ מתוך זה ישולמו כמסים לקופת המדינה, אשר ממשיכה ליהנות מהעלייה במחירי האנרגיה במשק.