מדד האנרגיה לחודש דצמבר 2017

מדד האנרגיה לחודש דצמבר 2017

בעקבות המשך העלייה במחיר הנפט בעולם, מחירי האנרגיה במשק עולים החודש ב- 0.9% כאשר מדד חודש דצמבר 2017 רשם עלייה לרמה של 85 נקודות, שהיא הגבוהה ביותר שנרשמה ב-2017.
ההתחזקות במחיר הנפט נובעת לאור ההתפתחויות הגיאו-פוליטיות הנגזרות ממאבקי השליטה בחבל הכורדי עתיר הנפט בעיראק, וכן על רקע ההחלטה של ארגון אופ"ק ויצואניות נפט גדולות נוספות בעולם להאריך את הסכם קיצוץ התפוקה עד לסוף השנה הבאה.
העלייה במחיר הנפט גררה אחריה גם עלייה במחירי תזקיקי הנפט, שעלו ב-2.23% בממוצע, כאשר המזוט והגפ"מ רשמו את העליות הגבוהות ביותר (6% ו- 4.6%, בהתאמה) ואילו הסולר והדלק הסילוני רשמו עליה של 2-3%.
מחיר הבנזין לצרכן עלה ב-8 אג' לליטר ומחירו החודש יעמוד על 6.14 ₪ לליטר, שהוא בדומה למחיר מתחילת 2017. סך המיסים ממחיר הבנזין לצרכן נותר גבוה ועומד על כ- 64%.
עליות אלה במחירי האנרגיה גרמו לעלייה בהיקף ההוצאה הממוצעת על אנרגיה למשקי הבית והיא עומדת החל מחודש דצמבר 2017 על רמה של ונותרה על 1,694 ₪ לחודש.
בניתוח שנתי נראה כי שנת 2017 התאפיינה ביציבות יחסית של מחירי האנרגיה שהתנהגו כ- "נדנדה" – כאשר במחצית הראשונה של שנת 2017 נרשמה ירידה של כ- 3.5% במחירי האנרגיה בעוד שבמחצית השנייה של שנת 2017 נרשמה עלייה דומה במחירים, כך שרמות המחירים של דצמבר 2017 דומות לאלו ששררו בחודש ינואר 2017.
מחירי האנרגיה בשנה הקרובה יושפעו מהמשך יישום החלטת ארגון אופ"ק לצמצום תפוקות הנפט וכן מההתפתחויות גיאופוליטיות במזרח התיכון.
כלכלני המכון סבורים כי מחיר הנפט ינוע במהלך הרבעון הראשון של 2017 ברמה של 60-65 דולר לחבית, ואולם בטווח הבינוני והארוך (ובהינתן יציבות גיאופוליטית במזרח התיכון) תחול ירידה קלה במחיר הנפט לרמה של 50-60 דולר לחבית. הירידה בטווח הארוך והבינוני במחיר הנפט צפויה להתרחש משום שיצרניות הנפט והפצלים בארה"ב יגבירו את הייצור על מנת לשמור על מחירי אנרגיה נמוכים, באופן שיסייע בפיתוח המשק האמריקאי. נוסף על כך, נראה שארה"ב תחדש את שיתוף הפעולה עם סעודיה, גם לאור האינטרסים הפרטניים של כל מדינה ומדינה בארגון אופ"ק (ובראשן איראן) אשר תנסה להגדיל את תפוקת הנפט שלה ככל שהיא יכולה כדי להשיא רווחים לטווח הקצר.